Geaccrediteerde nascholing
Menu

Pillen & Praten

pillen_praten_aflevering_10_foto_s.jpg


De podcast van Psyfar

Psychiaters Sisco van Veen en Angela Carlier bespreken in deze podcast de vier edities van Psyfar die ieder jaar verschijnen, samen met andere interessante en actuele psychofarmacologische onderwerpen. 

Pillen & Praten is de podcast van tijdschrift Psyfar over psychofarmacologie voor psychiaters, verpleegkundig specialisten en apothekers. 

Aflevering #19 Pillen & Praten-  Slapeloosheid tijdens de zwangerschap en het effect van lithium op de nieren  

Slapeloosheid komt veel voor tijdens de zwangerschap. In het eerste deel van deze aflevering vertelt Angela ons over de verschillende behandelopties en waarom het zo belangrijk is om preventief te handelen. Daarna vertelt Sisco wat het effect is van lithium op de nieren en hoe we daar als behandelaren rekening mee kunnen houden. In deze video wordt uitgelegd hoe de nieren werken en hoe lithium deze werking beïnvloedt (Psyfar inlog vereist): https://www.psyfar.nl/multimedia/multimedia-item/t/animatie-over-de-renale-klaring-van-lithium 

Aflevering #18 Pillen & Praten-  Interview met Wim van den Brink over medicatie bij alcoholisme.     

In het archief van Pillen & Praten vonden we nog een prachtige podcast die we jullie niet willen onthouden. In 2020 waren we op zoek naar de juist vorm voor onze podcast en hebben met verschillende formats geëxperimenteerd. Een van de pilot-afleveringen ging over het destijds recent verschenen boek 'Farmacotherapie bij verslaving'. Sisco van Veen interviewt Wim van den Brink over het hoofdstuk dat gaat over stoornissen in het gebruik van alcohol en medisch journalist Rosalie Herderschee geeft tussendoor extra informatie uit dit hoofdstuk. Wat ons betreft te interessant om verloren te laten gaan, dus geniet daarom vandeze speciale archief-aflevering! Link naar het boek: https://www.prelum.nl/product/farmacotherapie-bij-verslaving

 Aflevering #17 Pillen & Praten - Orexine antagonisten bij slaapproblemen en SSRI's

Bestaat er een verband tussen onvruchtbaarheid bij mannen en het gebruik van SSRI's? En is er hoop voor mensen die last hebben al slapeloze nachten en alles al hebben geprobeerd? We ontdekken het in deze aflevering. Ps: hier kun je doorlezen over de langetermijneffecten van laaggedoseerde quetiapine: https://dejongepsychiater.nl/onderzoek/klinisch/quetiapine-blijkt-geen-onschuldig-alternatief-voor-benzodiazepines/

Aflevering #16 Pillen & Praten - Congresspecial
Live vanaf het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie spreken Angela en Sisco twee bevlogen psychiaters. Nienke Vulink vertelt over haar missie om de psychodermatologie op de kaart te zetten en Gabriël Jacobs geeft een overzicht van alle nieuwe psychofarmaca die eraan zitten te komen.

Aflevering #15 Deep-brain stimulation (DBS) en verslaving aan psychofarmaca
In deze aflevering verdiept Sisco zich in de toename van meldingen rondom verslaving aan psychofarmaca, in het bijzonder bij benzodiazepines en stimulantia. Verderop in de aflevering bespreekt Angela diepe hersenstimulatie en leren we dat deze behandeling kan helpen bij obsessief-compulsieve stoornis en depressie.

Aflevering #14 Eetstoornissen en de behandeling van bipolaire stoornis
In deze aflevering ontdekt Sisco dat er ook andere medicijnen zijn voor bipolaire stoornis naast de bekende stemmingsstabilisatoren. Verderop in de aflevering gaat het over welke behandelvormen er zijn voor eetstoornissen bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

Aflevering #13 Psychofarmaca rondom operaties en in de palliatieve fase
In deze aflevering van Pillen en Praten vertelt Angela over het gebruik van psychofarmaca rondom operaties. Wat zijn de risico’s, en hoe kun je deze minimaliseren? Daarna gaat Sisco in op depressies tijdens de palliatieve fase. Hoe onderscheid je somberheid die hoort bij het sterven, van somberheid gerelateerd aan een depressie? En wat is de rol van de psychiater hierbij?

Aflevering #12 Eindejaarsspecial: Arne Risselada
In deze aflevering van Pillen en Praten spreken we met de hoofdredacteur van Psyfar en krijgen we antwoord op een aantal veelgestelde vragen over pillen. Over bupropion, methylfenidaat en het combineren van antipsychotica bijvoorbeeld. Maar ook over haaruitval bij medicatiegebruik. Zijn psychedelica de trend van 2022? En moet er meer aandacht komen voor psychofarmaca in de laatste levensfase?

Aflevering #11 Nachtmerries bij PTSS en gewichtstoename bij antipsychoticagebruik
In deze aflevering verdiepen Sisco en Angela zich in de behandelmogelijkheden voor nachtmerries bij PTSS. Zijn die er? En hoe goed werken ze? Ook spreken ze over interventies tegen gewichtstoename bij het gebruik van antipsychotica. Is daar iets tegen te doen? Zijn er risicofactoren? En bij welk middel zien we dit het vaakst? 

Aflevering #10 Designer drugs en medicatie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis
In deze aflevering neemt onze nieuwe presentator Angela Carlier je mee in de wereld van designer drugs. Wat zijn het? En wat moet je als behandelaar weten? Daarnaast bespreekt Sisco de (zeer) bescheiden rol van psychofarmaca bij jongeren met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. 

Aflevering #9 ADHD en psychose bij Parkinson
In deze aflevering ontdekt Roselien het bestaan van ‘ADHD-muziek’, maar de focus ligt ergens anders, namelijk op het medicijn clonidine als mogelijke toepassing bij ADHD. 
En Sisco betoogt verderop in de aflevering waarom het zo belangrijk is dat, naast neurologen, ook psychiaters zich nadrukkelijk bezighouden met de ziekte van Parkinson.

Aflevering #8 Antidepressiva-afbouw en esketamine-neusspray
Het is een hot topic in de psychiatrie momenteel: de toepassing van esketamine bij therapieresistentie depressie. Nog volop in onderzoek, maar inmiddels is er ook een vergoede optie beschikbaar in de kliniek: de esketamine-neusspray. We spreken over de klinische toepassing. En minstens zo belangrijk als een medicijn toevoegen: hoe bouw je het gebruik ervan af? We blijven deze aflevering in de hoek van de antidepressiva. 

Aflevering #7 rTMS bij depressie, en wat te doen bij dementie?
Sisco en Roselien verdiepen zich in het hoe en waarom van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS). Deze behandeling heeft vooralsnog geen plek in de behandelstandaard van depressie. Zou dat in de toekomst veranderen? Verderop in de aflevering gaat het over dementie. Deze neurodegeneratieve aandoening is vooralsnog niet te genezen. Wat zijn de medicamenteuze opties om symptomen te bestrijden?

Aflevering #6 In gesprek met Gerda de Kuijper
Voor deze Pillen & Praten gaat Sisco in gesprek met Gerda de Kuijper. Zij is onderzoeker, arts verstandelijk gehandicapten en expert op het gebied van psychofarmacagebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). In de podcast krijg je antwoord op al je vragen met betrekking tot dit vakgebied: hoe herken je een LVB? Hoe kies je een passende behandeling? Wanneer start je medicatie? En vooral: hoe stop je weer?

Aflevering #5 Psychofarmaca bij ouderen en de darm-brein-as
Een fascinerend beeld om voor te stellen: biljoenen krioelende microben, overal in en op het lichaam, en dan in het bijzonder in de darmen. Nog fascinerender wordt het als je je voorstelt dat de organismen in contact staan met je hersenen. Wat weten we over de darm-brein-as? Roselien en Sisco bespreken de stand van zaken aan de hand van een artikel van Groningse onderzoekers. Verder is er aandacht voor psychofarmaca bij ouderen, want waar moet je ook alweer allemaal rekening mee houden?
 
Aflevering #4 Speekselvloed en therapieresistente schizofrenie
Het klinkt misschien onschuldig, maar speekselvloed kan behoorlijk vervelend zijn. Bij gebruik van het antipsychoticum clozapine ligt deze bijwerking op de loer. Aan de hand van een mooi overzichtsartikel in de laatste Psyfar van dit jaar, bespreken Sisco en Roselien wat je ertegen kunt doen. Ook spreken ze over de grote groep patiënten die met therapieresistente schizofrenie kampt. Hoe zijn zij te helpen? Is er meer dan medicatie?
 
Aflevering #3 Behandeling zedendelinquenten en OCS
Wanneer ga je over tot de farmacologische behandeling van mensen met een parafiele stoornis? Behandeling is een optie als iemand zich als gevolg van een parafilie zelf ernstig beperkt voelt in het functioneren, of wanneer iemand als gevolg van de parafilie anderen schade toebrengt, bijvoorbeeld door het plegen van strafbare feiten, zedendelicten. Roselien en Sisco bespreken aan de hand van de nieuw verschenen Psyfar wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast gaat het deze aflevering over de farmacologische behandelopties bij een obsessief compulsieve stoornis.


Rectificatie: aan het einde van de podcast melden we dat brexpiprazol nog niet beschikbaar is voor de Nederlandse markt, dit klopt niet, het middel is wel geregistreerd.

Aflevering #2 Cardiovasculair risicomanagement in de psychiatrie
Psychiatrische patiënten hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hoewel dat een bekend gegeven is, staat de somatische zorg binnen de psychiatrie niet altijd even duidelijk op het netvlies. Hoe bepaal je precies of er bij jouw patiënt sprake is van een verhoogd risico, en wat doe je vervolgens? Sisco en Roselien gaan in gesprek met psychiater en Psyfar-redacteur Melissa Chrispijn. Zij schreef een tweeluik over dit belangrijke thema. Verder praat Sisco ons bij over ontwikkelingen op het gebied van COVID-19, die in relatie tot de psychiatrie goed zijn om in gedachten te houden. (NB. Deze aflevering is opgenomen op 20 april.)
 

Aflevering #1 Manie en suïcidaliteit
In deze eerste aflevering van Pillen & Praten gaat het over een 73-jarige man die net is geopereerd aan hersentumoren. Een week na de operatie voelt hij zich hyper, en wil naar huis om zijn beleggingen te beheren en een nieuwe auto te kopen. Gedrag dat zijn vrouw niet herkent. Zou de dexamethason hier een rol gespeeld kunnen hebben? En welke geneesmiddelen zijn nog meer geassocieerd met manie als bijwerking? Verder bespreken Sisco en Roselien een Psyfar-artikel dat ingaat op suïcidaliteit als mogelijke bijwerking van antidepressiva.

apple_button.png

spotify_button.png

google_button.png