Geaccrediteerde nascholing
Menu

Over accreditatie

Voor hoeveel punten is Psyfar geaccrediteerd?

Psyfar is geaccrediteerd door de NVvP, de NVZA en de VSR. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Mededeling van Verenso

Sinds 1 januari 2010 erkent Verenso op het gebied van medisch-inhoudelijke nascholing de toegekende accreditatiepunten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Iedere e-learningmodule die geaccrediteerd is door de NVvP, NVZA en de VVGN, is geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend. Voor de VSR en de KNMP geldt een periode van 1 jaar.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Psyfar’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyfar.nl

Geldt deze accreditatie alleen voor psychiaters?

Op dit moment wordt voor iedere editie accreditatie aangevraagd bij Nederlandse psychiaters (NVvP), ziekenhuisapothekers (NVZA), openbaar apothekers (KNMP), verslavingsgeneeskunde (VVGN) en verpleegkundig specialisten (VSR). Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Dat kan uiteraard. Als uw beroepsvereniging deelneemt aan het KNMG-beleid nascholing buiten het eigen vakgebied, tellen 'vreemde' punten mee voor uw herregistratie. De punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Psyfar. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.