Veel gestelde vragen

Lid worden

Wat houdt een abonnement op Psyfar in?

Een lidmaatschap op Psyfar biedt u het volgende:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Psyfar (incl. een digitale versie op de iPad);
  • onbeperkt toegang tot het uitgebreide online kenniscentrum www.psyfar.nl dat u optimaal ondersteunt bij uw dagelijkse praktijk;
  • 4 e-learningmodules bij ieder tijdschriftnummer; per jaar kunt u 16 e-learningmodules doorwerken en met goed gevolg afleggen waarmee u in totaal maximaal 16 door de NVVP, de NVZA en VSR geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

Wat kost een abonnement op Psyfar?

Een lidmaatschap op Psyfar kost € 412,50 per jaar. Toegang tot de website van Psyfar is voorbehouden aan individuele leden. Het is niet toegestaan inloggegevens met anderen te delen.

Hoe kan ik mij inschrijven?

U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van Psyfar op deze website, klik hier.

Is Psyfar alleen bedoeld voor psychiaters en apothekers?

Nee, Psyfar is ook een belangrijk medium voor verpleegkundig specialisten en andere voorschrijvers van psychofarmaca, zoals huisartsen. Ook kan Psyfar interessant zijn voor wetenschappelijk onderzoekers aan een universiteit of in de farmacie.

Ik ben aios psychiatrie. Kan ik ook lid worden van Psyfar?

Ja, dat kan. Aios psychiatrie ontvangen 50% korting op het lidmaatschap en betalen €204,75. Voor dit bedrag ontvangt u vier edities per jaar alsmede toegang tot de site met het gehele archief, de rubriek Vraag-Antwoord, het Artikel van de Week en Meet the Expert. Hebt u uw opleiding afgerond? Via klantenservice@psyfar.nl kunt u uw lidmaatschap aanpassen, waardoor u vanaf dat moment ook de e-learning kunt volgen en geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

Onze instelling/bibliotheek wil lid worden van Psyfar. Kan dat?

Zeker, u kunt de uitgeverij benaderen voor meer informatie (contactpersoon is Eva Straat: klantenservice@psyfar.nl).

Is toegang tot de website van Psyfar via onze bibliotheek mogelijk?

Nee, dit is niet mogelijk. De informatie en de e-learning op www.psyfar.nlis bestemd voor individuele leden. Het is niet toegestaan om via de bibliotheek (of andere afdeling) inloggegevens van een lidmaatschap te delen. Natuurlijk is een abonnement op alleen het papieren tijdschrift voor de bibliotheek wel mogelijk; u kunt contact opnemen met Laura Bogaers: bogaers@prelum.nl.

Ik wil alle psychiaters en/of apothekers in mijn ziekenhuis lid maken van Psyfar. Kan dat? En is een collectief lidmaatschap voordeliger?

Dat kan zeker en het is inderdaad zeer voordelig. U kunt een offerte aanvragen bij de uitgeverij (Contactpersoon is Laura Bogaers: bogaers@prelum.nl).

Ik woon in het buitenland en wil alleen het nascholingstijdschrift Psyfar ontvangen. Wat kost dit?

Voor Nederlandstalige psychiaters en apothekers in het buitenland, is Psyfar bijzonder geschikt. Twee van de drie componenten van het abonnement zijn immers online te benaderen van waar dan ook ter wereld. U betaalt dezelfde abonnementsprijs als Nederlandse abonnees. Maar u betaalt ook de werkelijke verzendkosten voor het tijdschrift en de certificaten die bij de kennistoets horen.

De toeslagen voor het buitenland zijn:

  • binnen Europa € 40,-
  • buiten Europa € 55,-

Mijn partner is ook psychiater. Wij hoeven maar één tijdschrift te ontvangen. Is dat goedkoper?

Psyfar is een individuele nascholingsformule. De punten die worden verstrekt voor de kennistoetsen en de toegang tot en het gebruik van het online kenniscentrum zijn puur individueel. De werkelijke kosten voor Psyfar zitten in de totstandkoming van de onderdelen en niet zozeer in de druk- en verzendkosten van een tijdschrift. Wij geven in dit scenario dus geen korting.

Is Psyfar echt onafhankelijk van enige beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie?

Het kenniscentrum Psyfar is volledig onafhankelijk van de farmaceutische industrie. Geen van de onderdelen van de website, de cursussen of het tijdschrift worden gesponsord. Redactie en uitgever garanderen volledige redactionele onafhankelijkheid bij de samenstelling van de inhoud van het tijdschrift.

Accreditatie

Voor hoeveel punten is Psyfar geaccrediteerd?

Psyfar is geaccrediteerd door de NVvP, de NVZA en de VSR. Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen.

Mededeling van Verenso

Per 1 januari 2010 erkent Verenso op het gebied van medisch-inhoudelijke nascholing de toegekende accreditatiepunten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Verenso heeft dit besloten omdat aanbieders van nascholingen op het gebied van psychiatrie alleen accreditatie aanvragen voor specialisten ouderengeneeskunde en psychiaters.
Om deze aanbieders tegemoet te komen voor wat betreft de kosten, heeft Verenso besloten de toegekende accreditatiepunten van de NVvP over te nemen.

Wat is de looptijd van de accreditatietermijn?

Looptijd accreditatie

Iedere e-learningmodule is door de NVvP en de NVZA geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend. Voor de VSR geldt een periode van 1 jaar.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u -nadat u bent ingelogd- aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Psyfar’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyfar.nl

Geldt deze accreditatie alleen voor psychiaters?

Op dit moment geldt de accreditatie voor Nederlandse psychiaters, ziekenhuisapothekers en verpleegkundig specialisten. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

Dat kan uiteraard. Als uw beroepsvereniging deelneemt aan het KNMG-beleid nascholing buiten het eigen vakgebied, tellen 'vreemde' punten mee voor uw herregistratie. De punten komen in uw GAIA-dossier terecht op basis van uw BIG-nummer.

Als ik een e-learningmodule met goed gevolg heb afgelegd, hoe krijg ik dan mijn certificaat?

Uw certificaat is digitaal beschikbaar in het onderdeel Mijn Psyfar. U ontvangt ook een bevestiging per e-mail.

Is Psyfar ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd.

Artikel van de week

Wat houdt dit onderdeel in?

Iedere maandagochtend ontvangt u een speciaal voor Psyfar-leden geselecteerd artikel uit de wetenschappelijke literatuur. Dr. Hans Mulder, de hoofdredacteur en wetenschappelijk directeur van Psyfar, vat de het artikel samen en geeft zijn visie op de nieuwe feiten en inzichten.

Dit onderdeel maakte voorheen deel uit van het kenniscentrum van Moleman Psychopharmacology. Alle informatie uit het verleden kunt u op onze website raadplegen.

Ik ontvang het Artikel van de week niet terwijl ik wel Psyfarlid ben. Hoe kan dat?

Om e-mailnieuwsbrieven, waaronder het Artikel van de week, te ontvangen moet u bij ons bekend staan als iemand die deze e-mails wenst te ontvangen. Als u een abonnement op Psyfar neemt, dan zetten wij deze bereidheid op ‘ja’ in het invulscherm. Het kan echter zijn dat u dit heeft gewijzigd of dat er iets is misgegaan. Dit kunt u nagaan via Mijn Psyfar. Hier kunt u deze keuze ook ongedaan maken.

Cursussen

Welke cursussen bieden jullie aan?

We hebben momenteel twee praktijkgerichte basiscursussen psychofarmacologie ontwikkeld; één voor psychiaters, specialisten ouderengeneeskunde en ziekenhuisapothekers en één voor verpleegkundig specialisten GGZ getiteld Psychofarmaca in de praktijk.

In het najaar zullen we ook een aantal masterclases gaan organiseren. Meer informatie treft u aan bij het onderdeel cursussen. Houdt u de site dus in de gaten.

Hoe kan ik me opgeven voor een cursus?

U kunt zich opgeven via het cursusgedeelte op deze website. Hiervoor hoeft u geen lid van Psyfar te zijn; inschrijving voor de cursussen is ook mogelijk voor niet-leden. Leden ontvangen korting.

Ik wil de cursus graag volgen, maar ik kan niet op één van de genoemde data. Wat nu?

De kans is groot dat wij de cursussen spoedig gaan herhalen. Geeft u direct bij uw inschrijving aan dat u één dag(deel) in een volgende serie wilt volgen, dan plaatsen wij u op de deelnemerslijst. In principe is het niet mogelijk om bij ziekte of andere omstandigheden uw cursusdag in een nieuwe reeks in te halen.  

Zijn de cursussen geaccrediteerd?

Alle cursussen die we binnen Psyfar aanbieden zijn geaccrediteerd door de accrediterende instanties. Meer informatie hierover treft u aan bij de cursus van uw keuze.

Zijn de genoemde prijzen in- of exclusief btw?

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Dossiers

Wat houdt dit onderdeel in?

Dossiers bieden u diepgaande informatie over belanghebbende deelgebieden in de psychofarmacologie die volgens een vast format is geordend en gebundeld. Het eerste dossier staat inmiddels online. De komende tijd zal er iedere maanden een dossier aan de site worden toegevoegd.

Interactiemodule

Wat houdt dit onderdeel in?

De interactiemodule stelt u in staat om informatie over interacties in uw behandelbeslissingen te incorporeren. Klik hier om naar de interactiemodule te gaan (inloggen vereist).

Kennistoets

Tijdens het doorwerken van de e-learningmodule ben ik gestopt. Kan ik weer beginnen waar ik ben geëindigd?

Dit is inderdaad mogelijk.

Het lukte mij in eerste instantie niet om de gevraagde 70% van de vragen van de eindtoets juist te beantwoorden. Kan ik een nieuwe poging wagen?

Ja, u heeft in totaal 3 pogingen om de toets te behalen.

Tot wanneer kan ik de e-learning volgen?

Iedere e-learningmodule is door de NVvP en de NVZA geaccrediteerd voor 2 jaar na de datum waarop de accreditatie is verleend. Voor de VSR geldt een periode van 1 jaar.

De precieze datum waarop de accreditatie verloopt treft u (nadat u bent ingelogd) aan bij het nascholingsoverzicht onder ‘Mijn Psyfar’. Helaas is het voor ons niet mogelijk om accreditatietermijnen voor individuele gevallen te verlengen. De regels worden bepaald door de accrediterende instanties en wij hebben ons daar als aanbieder aan te houden.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met de klantenservice: klantenservice@psyfar.nl 

 

Moet ik per nummer 4 punten halen of kan ik na het doorwerken van 1,2 of 3 modules stoppen met de e-learning en een certificaat krijgen?

Anders dan voorheen, kunt u met ingang van 2014 inderdaad per nummer ook 1, 2 of 3 punten behalen. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt; onafhankelijk van uw score op de overige modules van dat nummer.

Hoe anoniem is mijn deelname aan de e-learning?

Gegevens over individuele deelnames en scores worden op geen enkele wijze aan derden vertrekt.

Ik heb mij recentelijk opgegeven als lid, maar ik zou toch ook graag de kennistoetsen willen maken (met certificaat) voor alle nummers van dit jaar. Kan dat?

Dat kan. Uw abonnement gaat dan met terugwerkende kracht in. Neem hiervoor contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyfar.nl 

Multimedia

Wat houdt dit onderdeel in?

In de rubriek multimedia treft u nu al het beeldmateriaal aan van de edities vanaf 2012. Dit onderdeel zal de komende tijd verder worden uitgebreid met relevante videofragmenten en animaties uit in- en externe bronnen.

Vraag & antwoord

Wat houdt dit onderdeel in?

In de rubriek Vraag & antwoord kunt u als voorschrijver vragen stellen over psychofarmaca. Ook kunt u vragen raadplegen die in het verleden door collega’s zijn gesteld.

Hoe kan ik een inhoudelijke vraag stellen?

Gaat u hiervoor naar het onderdeel Vraag & antwoord en log in met uw abonneegegevens. Formuleer uw vraag zo specifiek mogelijk en vermijd daarbij patiëntgegevens. Via de knop ‘stuur’ kunt u uw vraag indienen.

Wie geeft het antwoord op mijn vraag?

Uw vraag wordt beantwoord door de redactie van Psyfar volgens de bij de redactie bekende actuele stand van de wetenschap. U krijgt geen advies over hoe u bij een bepaalde patiënt dient te handelen omdat daarvoor uitgebreide achtergrondinformatie vereist is.

Ik heb mijn vraag ingediend maar zie niets staan op de website. Hoe kan dat?

Vragen van leden worden pas na tussenkomst van een inhoudsdeskundige eventueel op de site geplaatst. Bij het insturen van uw vraag kunt u aangeven of u hier eventueel bezwaar tegen heeft.

U ziet uw eigen vraag of vragen wel altijd in uw persoonlijk dossier van Mijn Psyfar staan.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord ontvang?

De termijn voor het beantwoorden van vragen bedraagt vijf werkdagen. Deze termijn geldt voor vragen die op de site worden geplaatst, maar ook voor vragen die  niet worden geplaatst.

Beroepskosten en AMS

Ik ben vrijgevestigd psychiater en/of apotheker. Kan ik de kosten van mijn abonnement van de belasting aftrekken als beroeps-/scholingskosten?

Dit is inderdaad voor 100% mogelijk.

Ik ben psychiater in dienst bij een GGZ-instelling. Kan ik de kosten van mijn abonnement door mijn werkgever laten vergoeden?

Volgens de AMS-GGZ kunnen de kosten die u maakt voor uw nascholing in het kader van uw herregistratie ten laste komen van uw persoonlijk opleidingsbudget. Psyfar dus ook!

Betalen en opzeggen

Kan ik ook een ander factuuradres opgeven, bijvoorbeeld van mijn werkgever?

Dit is zeker mogelijk. Dit kunt u opgeven bij uw inschrijving, maar ook naderhand aan onze abonnee-administratie: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyfar.nl 

Is de genoemde prijs voor het lidmaatschap in- of exclusief BTW?

De prijs is inclusief BTW.

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen?

Het abonnement wordt na een jaar automatisch verlengd. U kunt het abonnement tot uiterlijk 3 maanden voor het verlopen van de vervaldatum opzeggen. Stuur de schriftelijke opzegging via het contactformulier of naar:

Prelum | Medische media en nascholing
t.a.v. Klantenservice Psyfar
Postbus 545
3990 GH Houten

NB: u ontvangt te allen tijde een bevestiging van uw opzegging per post of e-mail. Wanneer u na 2 weken nog niets hebt ontvangen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Opzeggingen kunnen niet telefonisch worden verwerkt dus een schriftelijke aanvulling zal altijd worden gevraagd.

Overige

Ik verhuis binnenkort. Aan wie geef ik mijn adreswijziging door?

U kunt inloggen en uw gegevens bij Mijn Psyfar aanpassen. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyfar.nl 

Hoe kan ik een artikel of artikelidee aan de redactie van Psyfar voorleggen?

Over het algemeen worden auteurs uitgenodigd voor publicatie in Psyfar. Bijdragen op eigen initiatief zijn echter zeer welkom. In verband met planning en thema's van volgende nummers verdient het aanbeveling eerst contact op te nemen met de hoofdredacteur, via het redactiesecretariaat, mw. Helmers: helmers@prelum.nl

Mijn vraag staat er niet bij. Wat te doen?

Neem in dit geval contact op met de klantenservice: telefonisch tijdens kantooruren (030 63 550 60) of per e-mail: klantenservice@psyfar.nl