Nieuwe vorm van toetsing bij Psyfar

In eerdere nummers kondigden we het al aan: er gaat het nodige veranderen in de toetsing bij Psyfar. De NVvP, NVZA, VSR en KNMG hebben -op basis van methodologische  argumenten- besloten dat de manier waarop wij de laatste jaren toetsten bij Psyfar niet langer goed genoeg is. Hoewel wij daar een andere mening over hebben, zullen wij de nieuwe richtlijnen vanuit de beroepsverenigingen wel moeten volgen om Psyfar geaccrediteerd te houden.

Wat gaat er veranderen?

U was gewend om per artikel een aantal meerkeuzevragen te maken. U koos zelf de artikelen die u daarvoor het meest interessant en geschikt vond. Deze zogenaamde kennistoets was tamelijk statisch.

Vanaf nummer 1, 2014 worden vier (hoofd)artikelen geselecteerd die tot een e-learningmodule zijn uitgewerkt. Anders dan de kennistoets die u gewend bent, doorloopt u de tekst met entree- en tussentoetsvragen voordat u de eindtoets kunt maken. De lopende tekst is dezelfde tekst als die van het artikel in het tijdschrift, met hier en daar verwijzingen naar externe bronnen.

Nota bene: alleen de antwoorden op de vragen van de eindtoets tellen mee voor het al dan niet behalen van een geaccrediteerd studiepunt.

Eén punt per e-learning bij één artikel

Moest u vroeger net zo lang kennistoetsvragen beantwoorden totdat u voldoende goede antwoorden had verzameld voor 4 punten, met ingang van 2014 kunt u per nummer ook 1, 2 of 3 punten per nummer behalen. Voor iedere module die u met goed gevolg aflegt ontvangt u 1 punt; onafhankelijk van uw score op de overige modules van dat nummer. We hebben vastgesteld dat de tijdsinvestering bij deze nieuwe toetsvorm nagenoeg gelijk is aan die van de eerdere kennistoetsvorm.

Wij wensen u heel veel succes! Het zal misschien even wennen zijn, maar we gaan ervan uit dat u onze nascholing uiteindelijk met evenveel plezier doorloopt. Heeft u vragen over de nieuwe toetsingsvorm bij Psyfar? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen op de website of neem contact op met de klantenservice als u uw vraag hier niet aantreft.