Geaccrediteerde nascholing
Menu

Nummer 2 - 2010

Ik ben niet tegen het gebruik van geneesmiddelen door kinderen met adhd

Interview met prof.dr. F. Boer

Interview

Het moet ons een zorg zijn dat we van middelen nog niet weten wat de effecten op het zich ontwikkelende brein zijn. Dit verplicht ons daar onderzoek naar te doen, maar het wil niet zeggen dat we ze nooit mogen geven. Want ook onbehandelde ADHD...

Naar artikel

Het opstellen van een landelijk geldende clinical rule: evaluatie van de werkwijze aan de hand van de clinical rule clozapine

Hoofdartikel

Ondersteuning bij het monitoringproces van clozapinetherapie is mogelijk met een beslissingsondersteunend systeem (cdss), waarbij de selectiecriteria zijn geformuleerd in clinical rules. Het doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een...

Naar artikel

Gedragsproblemen bij oudere verpleeghuispatiënten met dementie die worden behandeld met antipsychotica

Hoofdartikel

Hoewel antipsychotica veel worden voorgeschreven bij de behandeling van gedragsproblemen bij patiënten met dementie, is onderzoek naar het beloop van deze symptomen in verpleeghuizen schaars. In dit artikel beschrijven we het beloop van...

Naar artikel

De NMDA-receptor bij ocs

Werkingsmechanisme

Het glutaminerge systeem is het belangrijkste exciterende neurotransmittersysteem. Neuro-imaging onderzoek, genetische studies, dierexperimenteel en klinisch onderzoek wijzen op een gestoorde glutaminerge activiteit in...

Naar artikel

Crisis door ernstige slaapproblemen bij gegeneraliseerde angststoornis: een behandeling met olanzapine

Casus

In de spoedeisende psychiatrie verdient de behandeling van slaapproblemen vaak prioriteit. In de huidige casusbeschrijving wordt een crisisinterventie besproken bij een patiënte met een gegeneraliseerde angststoornis, bij wie ernstige...

Naar artikel

Behandeling van seksuele bijwerkingen ten gevolge van antidepressiva

Casus

Seksuele bijwerkingen komen veel voor bij antidepressiva. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen seksuele disfunctie door de stoornis en seksuele bijwerkingen door medicatie die in verband met deze stoornis wordt gegeven. Seksuele...

Naar artikel

Farmacotherapie bij oudere patiënten met schizofrenie

Ouderen

Voor de behandeling met antipsychotica van oudere patiënten met schizofrenie zijn slechts beperkt wetenschappelijke gegevens beschikbaar. Veel adviezen zijn gebaseerd op extrapolatie van studies bij jongere patiënten. Aanwijzingen voor...

Naar artikel

Bipolaire stoornis bij kinderen

Kinderen en jeugdigen

De bipolaire stoornis bij kinderen is tot op heden een omstreden beeld, is lastig te diagnosticeren en nauwelijks te onderscheiden van de andere veel op de kinderleeftijd voorkomende stoornissen. In Nederland wordt de diagnose bipolaire stoornis...

Naar artikel

Intramusculaire medicatie voor snelle kalmering

Bijzondere indicaties

In crissisituaties binnen de psychiatrische setting kan intramusculaire medicatietoediening een alternatief zijn voor separatie. De keuze hierbij is die tussen een benzodiazepine en een antipsychoticum. Indien mogelijk dient de behandelaar deze...

Naar artikel

Clozapine en gastro-intestinale obstructie

Bijzondere bijwerkingen

Clozapine is een zeer effectief middel bij therapieresistente schizofrenie. De bijwerkingen zijn divers van aard. Clozapine heeft een sterke anticholinerge werking die gastro-intestinaal tot constipatie en zelfs obstructie/(paralytische) ileus...

Naar artikel

Cannabis en het endocannabinoïdsysteem

Overig

Cannabis is een recreationele drug die vooral gebruikt wordt vanwege de ontspannende en licht hallucinogene werking. Cannabis is een agonist voor de cannabinoïdreceptoren van het endocannabinoïdsysteem (ecs). Cannabis heeft, behalve...

Naar artikel

Psychofarmaca en rijvaardigheid

Overig

Veel psychofarmaca veroorzaken sedatie. Uit experimenteel onderzoek blijkt dat deze middelen de prestaties in rijvaardigheidstests verslechteren. Epidemiologisch onderzoek toont aan dat gebruik gepaard gaat met een grotere kans op...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen