Geaccrediteerde nascholing
Menu

2019 | nummer 4

Korte berichten

Korte berichten

Prazosine voor de behandeling van alcoholafhankelijkheid Psychofarmacagebruik tijdens de zwangerschap en autisme bij het kind Polygenetische risicoscore als voorspeller van antipsychoticarespons bij psychose

Naar artikel

'Innoveren klinkt flitsend en modern, maar het is toch vooral ploeteren'

Interview met prof. dr. Floortje Scheepers

Interview

Floortje Scheepers is hoogleraar psychiatrie met leeropdracht Innovatie in de psychiatrie aan de Universiteit Utrecht. Zij ontving haar opleiding tot (kinderen jeugd)psychiater in Utrecht. In het UMC aldaar deed zij ook haar...

Naar artikel

Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van stemmingsstabilisatoren 1 punt

Hoofdartikel

Stemmingsstabilisatoren worden voorgeschreven in het kader van stemmingsstoornissen, maar ook bij andere psychiatrische aandoeningen. De meest gebruikte stemmingsstabilisatoren zijn lithium en de anticonvulsiva valproïnezuur, carbamazepine en...

Naar artikel

De relatie tussen antidepressiva en vallen 1 punt

Hoofdartikel

Vallen is een veelvoorkomend en belangrijk gezondheidsprobleem bij de oudere patiënt dat veelal gepaard gaat met functieverlies, verminderde kwaliteit van leven en mortaliteit. Het gebruik van valrisicoverhogende medicatie is een van de...

Naar artikel

Na 'zomergriepje' plots verward

Casus

Een 45-jarige gehuwde moeder van drie kinderen, met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis en een blanco familieanamnese, wordt na een milde griep plots verward. Er zijn visuele hallucinaties en paranoïde wanen. Wij zien een verhoogd...

Naar artikel

Farmacotherapie voor alcoholmisbruik onder adolescenten

Een overzicht van beschikbare medicatie en de evidentie voor gebruik

Kinderen en jeugdigen

Een stoornis in het gebruik van alcohol (SGA) komt regelmatig voor in de adolescentie. Behandeling is van belang om negatieve gezondheidsuitkomsten te voorkomen. Jongeren worden meestal behandeld met psychologische en psychosociale...

Naar artikel

Interpretatie van een ECG tijdens gebruik psychofarmaca (on)gecompliceerd? 1 punt

Somatiek

Artsen gaan er in het algemeen van uit dat de automatisch door het ECG-apparaat berekende QTc-tijd juist is. Dit blijkt niet altijd het geval te zijn. Een casus uit de AVG-praktijk beschrijft de gevolgen van onjuiste automatische beoordeling voor...

Naar artikel

Farmacotherapie bij verhoogd risico op schizofrenie en de bipolaire stoornis 1 punt

Bijzondere patiënten

Zowel schizofrenie als de bipolaire stoornis kent een chronisch beloop. De eerste volledige uitingen van beide stoornissen worden bij de meeste patiënten voorafgegaan door een periode van subsyndromale verschijnselen, de zogenaamde hoog risico...

Naar artikel

CYP3A4-genotypering klaar voor de dagelijkse praktijk?

Bijwerkingen en interacties

Farmacogenetica wordt in toenemende mate toegepast in de dagelijkse psychiatrische praktijk. Dit geldt met name voor genotypering van het gen voor CYP2D6 en CYP2C19. In dit artikel wordt besproken of genotypering van CYP3A4 ook toegepast kan...

Naar artikel

Money for medication

Financiële beloningen ter verbetering van de medicatietrouw bij patiënten met psychotische stoornissen

Overig

De studie Money for Medication is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van het aanbieden van financiële beloningen ter bevordering van de medicatietrouw. Patiënten met een psychotische stoornis en een voorschrift...

Naar artikel

Van geneesmiddelentekort tot apotheekbereiding

Overig

De afgelopen jaren komt het steeds vaker voor dat geneesmiddelen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt. In het geval van een tekort wordt in de eerste plaats gekeken naar farmaceutische substitutie, vervolgens naar...

Naar artikel

Q&A

Q&A

Hoe kan ik het beste flupentixoldepot afbouwen? Hypofosfatemie bij hiv-medicatie of als gevolg van lithium? Verhoogde bloedingsneiging bij venlafaxine. Alternatief antidepressivum? Medicatieadvies bij maagverkleining Ouderen instellen...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen