Geaccrediteerde nascholing
Menu

2019 | nummer 3

Korte berichten

Overig

ADHD-medicatie in een netwerkmeta-analyse Metabole bijwerkingen door nieuwere anti-psychotica bij kinderen Normaliserend effect van cannabidiol op de hersenactiviteit bij mensen met hoog risico op psychose

Naar artikel

'We hebben het mooiste vak van de wereld!'

Interview met Laura de Wit, aios psychiatrie in het UMC Utrecht

Interview

Laura de Wit (1989) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en is inmiddels in het vierde jaar van haar opleiding tot psychiater in het umc Utrecht. Sinds april 2019 combineert ze dit met de differentiatie tot klinisch farmacoloog...

Naar artikel

Dosisreductie of omzetting naar een tweedegeneratie antipsychoticum bij chronisch psychotische patiënten 1 punt

Hoofdartikel

Bij therapieresistente psychotische patiënten worden nog regelmatig hoge doses antipsychotica voorgeschreven. Als adequate dosis voor deze groep patiënten geldt een dagdosis van rond 5 mg haloperidolequivalent. Naast de bekende (somatische)...

Naar artikel

Behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie 1 punt

Hoofdartikel

De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, heeft in 2018 de vernieuwde richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie uitgebracht. De nadruk ligt op onderzoeken waar het gedrag uit bestaat, voor wie het een probleem is, welke...

Naar artikel

De rol van psychostimulantia in de behandeling van patiënten met een stoornis in het gebruik van stimulantia en comorbide ADHD 1 punt

Werkingsmechanisme

Stoornissen in het gebruik van stimulantia en ADHD komen vaak in combinatie voor. Bij beide stoornissen speelt een verstoorde dopaminehuishouding een belangrijke rol. In de behandeling van ADHD zijn, wanneer psychologische behandeling...

Naar artikel

Xerostomie bij antidepressiva

Bekend probleem, nieuwe oplossing?

Casus

Xerostomie is een bekende bijwerking bij gebruik van antidepressiva. Dit kan gepaard gaan met een verslechterde gebitskwaliteit en kwaliteit van leven. Voorheen leek deze bijwerking vooral bij tricyclische antidepressiva voor te komen, maar ook...

Naar artikel

Psychofarmaca en het Kleefstra-syndroom

Bijzondere patiënten

Het Kleefstra-syndroom is een genetisch syndroom dat zich kan presenteren in de psychiatrie vanwege ernstige (manisch-)psychotische ontregelingen. Bij de meeste patiënten is er sprake van een verstandelijke beperking, wisselend in ernst van...

Naar artikel

Diagnostiek en behandeling van ADHD volgens de zorgstandaard ADHD 1 punt

Een nieuw perspectief op zorg

Kinderen en jeugdigen

De zorgstandaard adhd is onderdeel van de ggz-Standaarden ( https://www.ggzstandaarden.nl /), te vinden op de kennisbank voor zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules. Deze zorgstandaard is gericht op jeugdigen en volwassenen met adhd en...

Naar artikel

Wat is de optimale lithiumspiegel voor onderhoudsbehandeling bij ouderen met een bipolaire stoornis?

Ouderen

Lithium neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van bipolaire stoornissen, zowel in de acute fase als tijdens de onderhoudsbehandeling. Lange tijd is gesuggereerd dat ouderen met een bipolaire stoornis in de onderhoudsfase van hun...

Naar artikel

Klinisch-chemische diagnostiek van diabetes

Klinisch-chemische parameters

De psychiatrische patiënt heeft een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus type 2 (dm2) door het gebruik van bepaalde psychofarmaca en de relatie van bepaalde psychiatrische ziektebeelden, zoals schizofrenie met dm2. Gerichte...

Naar artikel

Het toepassen van therapeutic drug monitoring bij lurasidon

Overig

Lurasidon is sinds 2014 geregistreerd in Nederland voor schizofrenie. Lurasidon is een antagonist met een hoge mate van affiniteit voor de D2-receptor en de 5-ht2a- en 5-ht7- receptoren. Belangrijkste bijwerkingen zijn acathisie en...

Naar artikel

Q&A

Q&A

Klachten verklaard door interactie tramadol en sertraline? Sertraline bij intermediair cyp2d6-metabolisme Blaaskrampen na stoppen van amitriptyline Alternatief voor bupropion? Clomipramine en droge ogen Verhoogd alat bij...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen