Geaccrediteerde nascholing
Menu

2019 | nummer 2

Korte berichten

Visie

Nieuwere antipsychotica en mortaliteit Gebruik van hormonale anticonceptiva geassocieerd met zelfmoord en zelfmoordpoging Lamotrigine niet effectief bij borderlinepersoonlijkheidsstoornis

Naar artikel

'Het placebo-effect gaat over de fundamentele relatie tussen lichaam en geest'

Interview met prof. dr. Andrea Evers

Interview

‘Het onderzoek dat we hier doen richt zich op de fundamentele processen en toepassingen van psychologische factoren in gezondheid en ziekte. De psychologische factoren kun je ook omschrijven als gedragsfactoren: wat iemand denkt, doet en...

Naar artikel

Intoxicaties met antipsychotica 1 punt

Hoofdartikel

In het algemeen lopen overdoseringen met antipsychotica zelden fataal af, en volstaan ondersteunende maatregelen. Symptomen geassocieerd met een antipsychotica-intoxicatie betreffen doorgaans het cardiovasculaire en het centrale zenuwstelsel (...

Naar artikel

Goed en veilig voorschrijven start met een actueel medicatieoverzicht 1 punt

Hoofdartikel

Bij het voorschrijven van medicatie worden nog te vaak vermijdbare fouten gemaakt. Met name bij ouderen is een vermijdbare fout in het medicatiegebruik nog steeds een relatief vaak voorkomende oorzaak voor een ziekenhuisopname. Een groot gedeelte...

Naar artikel

Het 'nocebo-effect' bij generieke substitutie

Werkingsmechanisme

Het wisselen van geneesmiddelen leidt bij een substantieel percentage van patiënten tot bijwerkingen, die als nocebo geclassificeerd kunnen worden. Het wisselen van geneesmiddelen wordt vooral door zorgverzekeraars en hun preferentiebeleid...

Naar artikel

PANDAS: op het grensvlak tussen neurologie en psychiatrie

Kinderen en jeugdigen

Kinder- en jeugdpsychiaters en kinderneurologen zien en behandelen een deels overlappende groep kinderen. Het met tics en dwang gepaard gaande pandas (pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infection) is...

Naar artikel

Een psychotische patiënt met multipele sclerose

Casus

Er zijn meerdere somatische aandoeningen die een psychose kunnen veroorzaken; een psychose kan zelfs de eerste uiting van een somatische ziekte zijn. Een goed voorbeeld hiervan is multipele sclerose (ms), een neurologische aandoening die...

Naar artikel

CYP2C19-genotypering in de psychiatrische praktijk: doen of niet? 1 punt

Bijwerkingen en interacties

Genotypering kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit en veiligheid van psychofarmaca. Op dit moment is genotypering van het gen voor cytochroom P450-2 d 6 ( cyp2d 6) de bekendste toepassing. Na cyp2d 6 is cyp2c 19 het...

Naar artikel

Anti-epileptica 1 punt

Somatiek

Anti-epileptica worden in de psychiatrie veelvuldig voorgeschreven. In de eerste plaats als stemmingsstabilisator bij de behandeling van de bipolaire stoornis, maar daarnaast ook als comedicatie voor epilepsie, een frequent voorkomende comorbide...

Naar artikel

Wernicke-encefalopathie, een acuut psychiatrisch beeld bij chronisch alcoholisme

Preventie, vroegtijdige herkenning en behandeling

Bijzondere patiënten

Wernicke-encefalopathie (WE) is een ernstige neuropsychiatrische aandoening, veroorzaakt door een tekort aan thiamine (vitamine B1). De ziekte kent een hoge mortaliteit en leidt, indien niet adequaat behandeld, frequent tot het syndroom van...

Naar artikel

Nieuwe mogelijkheden voor een lithiummeting op de poli en in de huiskamer

Wisselend

Therapeutic drug monitoring (TDM) komt door nieuwe technologische ontwikkelingen de laatste jaren steeds meer richting de patiënt. Het makkelijk, snel, veilig en ter plaatse meten van het lithiumniveau is een wens van hulpverlener en van de...

Naar artikel

Q&A

Overmatig zweten bij methylfenidaat en dexamfetamine Welke antidepressiva kunnen gecombineerd worden met domperidon? Depot zuclopentixol in de arm Oorzak spontane verlaging valproaatspiegel Snelle switch paroxetine naar venlafaxine of...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen