Geaccrediteerde nascholing
Menu

2016 | nummer 4

‘Voor de verslavingszorg zijn onze bevindingen van grote betekenis’

Interview met drs. Mascha Nuijten

Interview

‘Wij hebben voor het eerst de werkzaamheid van een farmacologische behandeling bij cocaïneverslaving aangetoond. Hoewel ons onderzoek natuurlijk binnen een selecte groep in een specifieke behandelsetting plaatsvond, wordt in een begeleidend...

Naar artikel

Multidisciplinaire richtlijn Somatische screening bij patiënten met een EPA 1 punt

Hoofdartikel

De levensverwachting van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) is 13-30 jaar lager in vergelijking met die van de algemene populatie. Deze lagere levensverwachting wordt voor een groot deel veroorzaakt door somatische comorbiditeit...

Naar artikel

Chronotherapeutische interventies 1 punt

Hoofdartikel

De effecten van het natuurlijk dag-en-nachtritme van de mens in zijn leefomgeving mogen zich in toenemende aandacht verheugen. Biologische, psychologische en sociaalmaatschappelijke factoren spelen daarbij een rol. Verstoringen van dat ritme...

Naar artikel

De effectiviteit van baclofen bij alcoholafhankelijkheid

Werkingsmechanisme

De medicamenteuze behandeling van alcoholafhankelijkheid met baclofen kreeg een aantal jaren geleden wereldwijd aandacht door een publicatie van de cardioloog en hoogleraar Ameisen, die zichzelf hoge doseringen baclofen toediende. Baclofen is een...

Naar artikel

Moclobemide bij ADHD

Kinderen en jeugdigen

Deze casus betreft een 13-jarig meisje dat aangemeld werd bij onze specialistische kinder- en jeugdpsychiatrische polikliniek in verband met emotieregulatieproblematiek, ADHD van het onoplettende type en suïcidaliteit. In dit artikel worden...

Naar artikel

Diabetesbehandeling bij patiënten met een psychiatrische aandoening 1 punt

Somatiek

Dit artikel beoogt de kennis over diabetesbehandeling van mensen met een psychiatrische aandoening te vergroten bij behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg, zodat zij een betrouwbare schakel kunnen zijn tussen de patiënt en het...

Naar artikel

Medicatiereview bij mensen met een verstandelijke beperking 1 punt

Bijzondere patiënten

Psychofarmaca worden veel gebruikt bij mensen met een verstandelijke beperking, zonder dat altijd duidelijk is wat de indicatie is. Daarbij kunnen, onder andere door het langdurige gebruik, bijwerkingen ontstaan die de kwaliteit van leven nadelig...

Naar artikel

Trismus bij methylfenidaat en dexamfetamine

Bijzondere bijwerkingen

Methylfenidaat en dexamfetamine worden gebruikt bij de behandeling van ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) bij kinderen. Lareb heeft tien meldingen ontvangen van trismus bij methylfenidaat,...

Naar artikel

Het gebruik van antidepressiva na een bariatrische operatie

Bijzondere patiënten

Patiënten met een body-mass index (BMI) ≥ 40 kg/m² of > 35 kg/m² met een of meer comorbiditeiten kunnen in aanmerking komen voor bariatrische chirurgie. Een bariatrische operatie kan mogelijk de prevalentie, frequentie en de...

Naar artikel

Substitutiebehandeling met dexamfetamine SR naast medische heroïne bij chronische cocaïne- en opiaatafhankelijkheid

Winnaar Dr. Peter Moleman Penning

Overig

Heroïne op medisch voorschrift (HMV) is een effectieve behandeling voor methadonresistente opiaatverslaafden, maar hun bijkomende cocaïnegebruik blijft vaak problematisch. In een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd...

Naar artikel

Berekenen van de steekproefgrootte

aflevering 21

Methodologie

In deze aflevering van de methodologieserie wordt de steekproefgrootte behandeld. Er wordt ingegaan op het verband tussen power, significantieniveau, te verwachten effect, standaarddeviatie in de meetwaarden en de steekproefgrootte. Het belang...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen