Geaccrediteerde nascholing
Menu

2015 | nummer 2

‘Praktijkrelevantie staat bij mijn onderzoek hoog in het vaandel’

Interview met prof.dr. P.J. Hoekstra

Interview

Dat betekent echter zeker niet dat mijn onderzoek zich beperkt tot behandeleffectonderzoek. Ook onderzoek dat erop gericht is meer te weten te komen over de oorzaak van psychische problemen bij kinderen en jongeren is belangrijk voor de praktijk.

Naar artikel

Maatregelen bij patiënten die antidepressiva gebruiken en een (electieve) operatie moeten ondergaan 1 punt

Hoofdartikel

Gebruik van antidepressiva kan een verhoogd risico geven op complicaties in de perioperatieve periode door farmacologische effecten of bijwerkingen van het antidepressivum zelf of door interacties met andere medicatie. Ondanks dat veel...

Naar artikel

Praktische farmacokinetiek van psychofarmaca 1 punt

Cytochroom P450 en interacties

Hoofdartikel

Patiënten met (ernstige) psychiatrische stoornissen gebruiken vaak verschillende soorten psychofarmaca naast geneesmiddelen voor comorbide somatische ziekten. Hierdoor lopen zij potentieel risico op (gevaarlijke) bijwerkingen of zelfs...

Naar artikel

Vortioxetine: werkingsmechanisme en effectiviteit

Werkingsmechanisme

Vortioxetine is recentelijk geregistreerd voor de behandeling van depressie bij volwassenen en ouderen. Vortioxetine remt de serotonerge heropname en heeft daarnaast een aantal andere eigenschappen. Vortioxetine wordt daarom ook wel een...

Naar artikel

Vals-positieve blaastest na gebruik van inhalatiemedicatie

Casus

Dosisaerosolen die gebruikt worden bij de behandeling van astma en COPD bevatten een oplossing waarin zich alcohol kan bevinden en bevatten daarnaast drijfgassen waarin zich chloorfluorkoolwaterstoffen kunnen bevinden. In dit artikel wordt een...

Naar artikel

Acetylcysteïne bij cannabisafhankelijkheid

Casus

Er zijn op dit moment geen geregistreerde farmacotherapeutische opties bij cannabisafhankelijkheid. Recent onderzoek suggereert dat N-acetylcysteïne gunstige effecten op het cannabismisbruik kan hebben. N-acetylcysteïne staat bekend om...

Naar artikel

Nieuwe richtlijn Delier volwassenen en ouderen

Ouderen

De nieuwe richtlijn delier voor volwassenen en ouderen geeft een update van de stand van zaken met betrekking tot het delier. Het delier is een frequent voorkomende, ernstige aandoening met een grote impact op de patiënt en zijn omgeving....

Naar artikel

ADHD, slaapproblemen en de rol van L-theanine

Kinderen en jeugdigen

ADHD is een veelvoorkomende neuropsychiatrische stoornis bij kinderen, die vaak gepaard gaat met slaapproblemen. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om vast te stellen of de slaapproblemen deel uitmaken van het beeld of oorzakelijk bijdragen aan...

Naar artikel

De medicamenteuze behandeling van autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen 1 punt

Bijzondere patiënten

Dit overzichtsartikel verschaft de lezer inzichten in hoeverre de keuze van een bepaald geneesmiddel voor de behandeling van een volwassene met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of comorbide stoornissen wetenschappelijk onderbouwd is. De...

Naar artikel

Antipsychotica en seksuele bijwerkingen 1 punt

Bijzondere bijwerkingen

Seksuele bijwerkingen komen frequent voor bij het gebruik van psychofarmaca, waaronder antipsychotica. Seksuele bijwerkingen zijn geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven en afgenomen therapietrouw. Het is belangrijk dat behandelaars...

Naar artikel

Interimanalyses

Methodologie serie aflevering 15

Methodologie

In deze aflevering van de methodologieserie wordt de interimanalyse besproken. Een interimanalyse is het bekijken van de voorlopige resultaten van een onderzoek, meestal een RCT (randomized controlled trial). Het verleidelijke van een...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen