Geaccrediteerde nascholing
Menu

2014 | Nummer 2

Farmacotherapie bij kinderen en jeugdigen met een posttraumatische stressstoornis 1 punt

Kinderen en jeugdigen

Kinderen en jeugdigen kunnen zowel na het meemaken van schokkende gebeurtenissen als door het herhaaldelijk ervaren van ingrijpende gebeurtenissen uiteenlopende reacties laten zien die niet altijd voldoen aan de inclusiecriteria van een...

Naar artikel

Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van antidepressiva 1 punt

Hoofdartikel

Onder monitoring van bijwerkingen wordt het in de tijd volgen van (somatische) parameters die geassocieerd zijn met bijwerkingen bij gebruik van een geneesmiddel verstaan, met een baseline screening, bestaande uit metingen bij de start van het...

Naar artikel

‘De weging van werkzaamheid en risico’s van een geneesmiddel valt in de VS soms net anders uitpakken’

Interview met H.G.M. Leufkens

Interview

‘Hierbij spelen geografische factoren een rol. Zo kun je denken aan verschillen in de medische praktijkvoering, inrichting van de gezondheidszorg en het beschikbare arsenaal aan middelen voor een bepaalde aandoening.’

Naar artikel

Een systematische review van de behandeling van chronische depressie

Hoofdartikel

Adviezen voor de behandeling van chronische depressie zijn meestal gebaseerd op klinische ervaring en op de literatuur voor therapieresistente depressie. Een systematisch overzicht van de literatuur naar chronische depressie ontbreekt. Dit...

Naar artikel

Een jonge vrouw als kandidaat voor de hartbewaking

Casus

Een jonge vrouw heeft na de start van paroxetine voor de behandeling van een depressie last van hartkloppingen, pijn op de borst en heeft het gevoel een hartaanval te hebben. Zij laat zich door haar vriend naar de Spoedeisende hulpafdeling van...

Naar artikel

Diepe hersenstimulatie bij psychiatrische ziektebeelden

Werkingsmechanisme

Diepe hersenstimulatie ofwel deep brain stimulation (DBS) is een operatie waarbij uni- of bilateraal stereotactisch elektroden ingebracht worden. De elektrische pulsen die deze elektroden afgeven beïnvloeden de (pathologische) activiteit van...

Naar artikel

Een intoxicatie met 180 tabletten imipramine

Casus

Intoxicaties met klassieke antidepressiva zijn ernstig vanwege het risico op levensbedreigende ritme- en geleidingsstoornissen. In dit artikel wordt een casus beschreven van een patiënt die zich met een ernstige imipramine-intoxicatie op de...

Naar artikel

Keuze van tricyclische antidepressiva bij kwetsbare ouderen 1 punt

Ouderen

Tricyclische antidepressiva (TCA’s) hebben een beperkte plaats bij de oude patiënt vanwege de sterk anticholinerge eigenschappen van de meeste TCA’s. Indien de effectiviteit van SSRI’s onvoldoende is of de bijwerkingen een beperking voor...

Naar artikel

Differentiaaldiagnose serotoninesyndroom 1 punt

Bijzondere bijwerkingen

Het serotoninesyndroom is een vergiftiging met serotonine door gebruik van medicijnen die de serotoninespiegel verhogen. Het exacte mechanisme waardoor het syndroom ontstaat, is nog niet bekend. De hypothese is dat een veranderde gevoeligheid van...

Naar artikel

Het gebruik van SSRI’s, suïcidaliteit en suïcide

Wisselend

Geregeld wordt gesuggereerd dat het gebruik van selectieve serotonineheropnameremmers kan leiden tot suïcide. Heranalyse van placebogecontroleerd onderzoek laat zien dat suïcidegedachten en suïcidaal gedrag bij jongeren onder de 25 jaar meer...

Naar artikel

Bias en confounding

Methodologie

In deze elfde aflevering van de methodologieserie worden de drie vormen van bias in geneesmiddelenonderzoek besproken: selectie-, informatie- en ‘confounding’-bias. Deze drie vormen van bias zijn de belangrijkste redenen van vertekening van...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen