Geaccrediteerde nascholing
Menu

2014 | Nummer 1

‘Opleiden is een mentaliteit, een sfeer die hangt op een afdeling’

Interview met prof.dr. R.A. Schoevers

Interview

‘Of er een goed opleidingsklimaat heerst, is afhankelijk van de stafleden en wat die uitstralen naar AIOS en studenten. Ik heb daar zowel in Amsterdam als nu in het UMC Groningen een belangrijk punt van gemaakt.’

Naar artikel

Antipsychotische polyfarmacie, te vaak een ultimum refugium?

Hoofdartikel

Antipsychotica zijn effectief gebleken in het bestrijden van psychotische symptomen bij schizofrenie. Toch blijkt 30 tot 50% van de patiënten niet of niet voldoende te herstellen na het instellen op een antipsychoticum. Dit maakt dat in de...

Naar artikel

Clozapine, roken en infectie: een potentieel levensbedreigende combinatie

Casus

Roken en clozapinegebruik vormen een potentieel gevaarlijke combinatie. In dit artikel wordt een patiënt beschreven die nadat hij koorts en een algemeen malaisegevoel kreeg acuut stopte met het roken van twintig sigaretten per dag. De infectie...

Naar artikel

Therapieresistente depressie; minder farmaca is soms meer

Casus

Een casus van een therapieresistente depressie wordt besproken. In dit geval bleek verlagen van de dosis nortriptyline, veranderen van slaapmiddel en staken van het antipsychoticum tot verbetering te leiden. Het is niet goed mogelijk te...

Naar artikel

Stimulantia gedurende de kinderleeftijd; effecten op gedrag bij volwassenen?

Onderzoek bij proefdieren en mensen

Kinderen en jeugdigen

Het aantal voorschriften van stimulantia bij kinderen en jeugdigen is sterk toegenomen. Resultaten vanuit diermodellen geven aanleiding tot ongerustheid wat betreft het diergedrag op volwassen leeftijd na een toediening van stimulantia bij jonge...

Naar artikel

NSAID’s en psychofarmaca: gaat dat samen? 1 punt

Overig

NSAID’s zijn veelgebruikte pijnstillers en behoren tot de meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland. De somatische bijwerkingen (gastro-intestinaal, renaal en cardiovasculair) zijn bij de meeste artsen goed bekend. Er is echter veel minder...

Naar artikel

De Multidisciplinaire richtlijn SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens lactatie 1 punt

Bijzondere patiënten

Op dit moment gebruikt naar schatting bijna twee tot drie procent van de zwangere vrouwen in Nederland een antidepressivum, voornamelijk SSRI’s. Er is bij zowel de gebruiksters alsook bij de voorschrijvers een grote behoefte aan goede en...

Naar artikel

Topiramaat bij alcoholafhankelijkheid

Wisselend

Topiramaat is mogelijk een waardevolle aanvullende medicamenteuze behandeling bij het voorkomen van een terugval in alcoholmisbruik. Er zijn enkele placebogecontroleerde onderzoeken bekend die laten zien dat topiramaat een werkzame behandeling...

Naar artikel

Non-inferiority trials

Methodologie

In het meeste geneesmiddelenonderzoek wordt getracht een verschil in effect aan te tonen. De bedoeling van een reguliere rct is aan te tonen dat een nieuw geneesmiddel effectiever is dan een placebo. Wanneer echter niet een placebo als...

Naar artikel

Therapeutic drug monitoring bij psychofarmaca:een update 1 punt

Hoofdartikel

Het uitvoeren van bloedspiegels (therapeutic drug monitoring; TDM) is een complex proces waarbij veel partijen zijn betrokken, zoals patiënt, verpleegkundige, aanvrager, priklaboratorium en farmaceutisch laboratorium. Voor een goede...

Naar artikel

Farmacotherapeutische opties ter ondersteuning van stoppen met roken bij psychiatrische patiënten 1 punt

Werkingsmechanisme

Psychiatrische patiënten roken vaker dan gemiddeld. Hoewel er relatief weinig informatie beschikbaaris over de farmacotherapie ter ondersteuning van het stoppen met roken bij deze patiënten, geeft de beschikbare literatuur aan dat varenicline,...

Naar artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Blijf op de hoogte

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen