Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wilsbekwaamheid inzake wetenschappelijk onderzoek bij schizofrenie

Extra zorgvuldigheid is geboden bij het beoordelen van wilsbekwaamheid van patiënten met schizofrenie bij deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Wilsbekwaamheid dient te worden vastgesteld door de behandelend arts of een onafhankelijk arts. Belangrijke, wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen zijn intensieve informatieverstrekking voorafgaande aan inclusie, hantering van een gestructureerd interview bij twijfels over wilsbekwaamheid inzake deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en zorgvuldige documentatie van de wilsbekwaamheid bij inclusie. In het kader van het behoud van de rechten en autonomie van de patiënt is dubbele informend consent van zowel patiënt als wettelijk vertegenwoordiger bij oordeelsbekwame patiënten niet gewenst.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. S.R.T. (Selene) Veerman,
Cohen, D.
Lansen, M.A.
Thema Wisselend
Publicatie 14 december 2018
Editie Psyfar - Jaargang 13 - editie 4 - 2018 | nummer 4