Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wijzigen of stoppen van medicatie bij ouderen

 • 00Inleiding
 • 01Geriatrische syndromen
 • 02Algemene overwegingen bij het stoppen van medicatie
 • 03Wat kunnen we verwachten van minderen of stoppen van medicatie?
 • 04Systematische reviews met meta-analyse
 • 05Systematische reviews zonder meta-analyse
 • 06Tot slot
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

De recent verschenen module ‘Minderen en stoppen van medicatie’ (2020), als aanvulling op de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen, is mede aanleiding voor het tot stand komen van dit artikel. Veel geneesmiddelen zijn niet uitgebreid getest bij ouderen. Dit maakt dat (noodgedwongen) veel off-label wordt voorgeschreven. Het Expertisecentrum voor Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) voorziet in aanvullende informatie over het (beter) voorschrijven bij ouderen. Een periodieke herbeoordeling van medicatie bij ouderen is echter dringend gewenst. Het lijkt nodig om – indien mogelijk – medicatie bij ouderen na samenspraak met de zorgverlener te wijzigen (minderen) of te stoppen. Toch zijn er diverse kanttekeningen te plaatsen bij het uitvoeren van de module Minderen en stoppen van medicatie. De reden hiervan is dat er diverse afhankelijke variabelen zijn die in de onderzoeksopzet niet zijn of kunnen worden meegenomen.

Er is kennis nodig van de gerontofarmacologie en geriatrische syndromen om een verantwoord medicatie-stopbeleid uit te voeren. De wensen van de patiënt dienen in het medicatie-stopproces centraal te staan.

Onderzoek wijst uit dat de geneesmiddelkosten dalen, maar dat is geen garantie voor kosteneffectiviteit van de interventie. Gegevens over kosteneffectiviteit van medicatie-stopbeleid zijn niet in Nederland beschikbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwers, J.R.B.J.,
Brouwers, J.M.M.
Prof. dr. E.N. (Eric) van Roon,
Hooft, C. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2022
Editie Psyfar - Jaargang 17 - editie 2 - 2022 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • hebt u kennis van belemmerende en bevorderende factoren voor het uitvoeren van een medicatiebeoordeling bij ouderen, waarbij minderen en stoppen van medicatie centraal staan
 • kent u de belangrijkste geriatrische syndromen en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor stoppen (of starten) van medicatie
 • hebt u kennis van de belangrijkste wetenschappelijke reviews naar het effect van saneren van medicatie bij ouderen
 • weet u waarom de interventie STOP-medicatie om zorgvuldige communicatieve vaardigheden vraagt