Geaccrediteerde nascholing
Menu

Welk antipsychoticum is effectief en geeft de minste ongewenste werkingen?*

Door op 09-09-2020
  • 00Inleiding
  • 01Methode
  • 02Resultaten
  • 03Bespreking
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Welk antipsychoticum het meest effectief is en de minste ongewenste effecten genereert is onderwerp van debat. Dit onderzoek zet de voor- en nadelen van de antipsychotica voor verschillende uitkomstmaten naast elkaar. In dit artikel wordt een netwerk-meta-analyse beschreven op basis van RCT’s (randomized controlled trials) met 32 antipsychotica bij 17 verschillende uitkomstmaten. Geïncludeerd zijn volwassen patiënten met acute opleving van psychotische symptomen. De follow-up is 3-13 weken. De primaire uitkomstmaat is de totale symptoomverandering, gemeten met de PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) of de BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale). Secundaire uitkomstmaten zijn onder andere veranderingen op positieve, negatieve en depressieve symptomen en het optreden van een aantal ongewenste werkingen van antipsychotica. Voor wat betreft de uitkomstmaat totale symptoomverandering zijn 26 van de 32 antipsychotica beter dan placebo. Clozapine en amisulpride zijn het meest effectief voor vermindering van de positieve en negatieve symptomen. De verschillen tussen de antipsychotica zijn meer uitgesproken op het gebied van de ongewenste effecten. De keuze van een antipsychoticum wordt voornamelijk bepaald door het profiel van de ongewenste werkingen. Gegeven dat deze profielen per middel sterk verschillen is het niet mogelijk een voorkeursmiddel te benoemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bak, M.
Thema Bijwerkingen en interacties
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 9 september 2020
Editie Psyfar - Jaargang 15 - editie 3 - 2020 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u

  • welk middel het meest effectief is ten behoeve van symptoomreductie bij patiënten met schizofrenie die meerdere psychotische episoden hebben doorgemaakt
  • welke middelen meer en minder kans geven op ongewenste effecten ten opzichte van placebo
  • wat de beperkingen zijn van de besproken review en netwerk-meta-analyse