Geaccrediteerde nascholing
Menu

Wat na clozapine?

De huidige evidentie van behandelopties bij mensen die clozapine staken of onvoldoende van clozapine profiteren

Door op 04-06-2021
 • 00Inleiding
 • 01Achtergrondinformatie: clozapine
 • 02Klinische situatie 1: de patiënt staakt clozapine om onduidelijke reden, dus herstart is wel mogelijk
 • 03Klinische situatie 2: clozapine is onvoldoende effectief
 • 04Klinische situatie 3: de patiënt staakt clozapine en herstart clozapine is niet mogelijk
 • 05Discussie
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Clozapine is de enige geregistreerde behandeling voor patiënten met therapieresistente schizofrenie. Hoewel de behandeling met clozapine effectief is bij de meerderheid van deze patiënten wordt clozapine vaak gestaakt. Lange tijd was onvoldoende duidelijk welke behandeling dan gestart moet worden. Recente zogeheten ‘real world’-studies in Nederlandse en Finse populaties wijzen er echter op dat herstart van clozapine de meest veilige en effectieve optie is wanneer clozapine om onduidelijke redenen is gestaakt. Zo is herstart van clozapine geassocieerd met minder ziekenhuisopnamen, lagere mortaliteit en aanhoudend gebruik van het middel zelf vergeleken met andere behandelopties. Is clozapine onvoldoende effectief, dan kan additie van topiramaat, aripiprazol, natriumvalproaat, fluoxetine of amisulpride aan clozapine worden overwogen. Ook additie van elektroconvulsieve therapie (ECT) aan clozapine is dan een veilige en potentieel effectieve behandeloptie. Mocht herstart van clozapine niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld wegens ernstige, niet te voorkomen of te behandelen bijwerkingen, kan worden gekozen om te switchen naar olanzapine, mits dat niet eerder onvoldoende effectief is gebleken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Stam, N.
Zantvoord, J.B.
Luykx, J.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 4 juni 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 2 - 2021 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • weet u hoe vaak clozapine wordt gestopt
 • weet u op basis van welke uitkomstmaten de meest effectieve behandeling na staken van clozapine kan worden bepaald
 • beheerst u de mogelijke klinische situaties van patiënten die clozapine staken of er onvoldoende baat bij lijken te hebben
 • hebt u meer kennis over behandelopties na het staken van de behandeling met clozapine
 • hebt u een idee van de wetenschappelijke evidentie van deze opties
 • weet u wat de evidentie is voor ECT als clozapine onvoldoende effectief is