Voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking 1 punt

Hoofdartikel

In dit artikel wordt de revisie van de richtlijn ’Voorschrijven van psychofarmaca’ van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) besproken, die eind 2016 online is gepubliceerd. Bij mensen met een verstandelijke beperking en een psychische stoornis is door de vaak atypische klachtenpresentatie, de aanwezigheid van comorbide aandoeningen en de afhankelijkheid van begeleiding een aangepaste, multidisciplinaire benadering nodig. Het voorschrijven van psychofarmaca in deze doelgroep vindt binnen een specifiek ethisch en wettelijk kader plaats. Aan de hand van drie hoofdthema’s worden deze specifieke aspecten en specifieke methoden en instrumenten voor diagnostiek, indicatiestelling en monitoring van gewenste en ongewenste effecten besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel