Geaccrediteerde nascholing
Menu

Voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking

Door op 15-06-2017
  • 00Inleiding
  • 01Hoofdthema’s
  • 02Conclusie
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel wordt de revisie van de richtlijn ’Voorschrijven van psychofarmaca’ van de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) besproken, die eind 2016 online is gepubliceerd. Bij mensen met een verstandelijke beperking en een psychische stoornis is door de vaak atypische klachtenpresentatie, de aanwezigheid van comorbide aandoeningen en de afhankelijkheid van begeleiding een aangepaste, multidisciplinaire benadering nodig. Het voorschrijven van psychofarmaca in deze doelgroep vindt binnen een specifiek ethisch en wettelijk kader plaats. Aan de hand van drie hoofdthema’s worden deze specifieke aspecten en specifieke methoden en instrumenten voor diagnostiek, indicatiestelling en monitoring van gewenste en ongewenste effecten besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kuijper, G. de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 15 juni 2017
Editie Psyfar - Jaargang 12 - editie 2 - 2017 | nummer 2

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel en het bestuderen van de NVAVG-richtlijn ‘Voorschrijven van psychofarmaca’

  • hebt u kennis van methoden voor de diagnostiek van psychische stoornissen en probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
  • weet u aan welke aspecten aandacht moet worden besteed bij het voorschrijven van psychofarmaca aan mensen met een verstandelijke beperking en hoe u het effect en de bijwerkingen kunt monitoren
  • weet u wanneer en hoe u een behandeling met psychofarmaca in deze doelgroep moet afbouwen
  • bent u op de hoogte van de keuzecriteria bij het kiezen van een geschikt psychofarmacon, ook wanneer het niet mogelijk is een psychiatrische diagnose te stellen