Vitamine D in de ambulante zorg voor volwassenen met een bipolaire stoornis of schizofrenie

Wisselend

Vitaminetekort komt in het algemeen veelvuldig voor. Recent onderzoek suggereert dat vitamine D(-deficiëntie) in diverse stadia van ziekte en tijdens de zwangerschap een belangrijke rol vervult bij het ontstaan van stemmingsstoornissen en psychose-gerelateerde aandoeningen. Verreweg het meeste onderzoek bij psychiatrische patiënten vindt plaats bij klinische patiënten. In dit artikel presenteren we de uitkomsten van een onderzoek bij ambulante patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie, met als aanbeveling deze groep patiënten te beschouwen als hoogrisicogroep voor vitamine D-tekort en daarmee standaard te suppleren met vitamine D.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel