Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verschillende algoritmes voor de biologische behandeling van therapieresistente depressie

Bij non-respons op een eerste behandeling met een antidepressivum kan men diverse strategieën volgen: dosisverhoging, switchen en additie van een tweede middel. Om onderbehandeling te voorkomen en bij zo veel mogelijk patiënten met een depressie remissie te bereiken kan men gebruikmaken van een behandelschema of algoritme. In dit artikel worden vijf studies naar de toepasbaarheid en de effectiviteit van een algoritme of behandelschema bij de behandeling van depressie besproken. De multidisciplinaire richtlijn depressie stelt één behandelalgoritme voor. Omdat niet elke biologische interventie even effectief blijkt te zijn bij alle verschillende vormen van depressie, betwijfelen wij of één algoritme te rechtvaardigen is. Vervolgens doen wij een tentatief voorstel voor drie verschillende algoritmes voor, respectievelijk: 1 depressie zonder melancholische kenmerken, 2 depressie met melancholische kenmerken en 3 depressie met psychotische kenmerken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs T.K. (Tom) Birkenhäger
Dr. H.G. (Eric) Ruhé,
Thema Hoofdartikel
Publicatie 12 december 2011
Editie Psyfar - Jaargang 6 - editie 4 - Nummer 4 - 2011