Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verlagen van de kans op terugval in psychose

Door op 07-03-2023
 • 00Inleiding
 • 01De studie van Schoretsanitis et al.
 • 02Discussie en conclusies van de studie
 • 03Bespreking
 • 04Enkele andere invalshoeken
 • 05Opzet van de studie
 • 06Anekdotisch
 • 07Voor de toekomst
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Antipsychotica kennen naast werking ook belangrijke bijwerkingen, zoals gewichtstoename, emotionele afvlakking, bewegingsstoornissen of seksuele disfunctie. Daardoor is het gebruiken van een antipsychoticum niet altijd even prettig, en is verminderen of stoppen met het middel een wens van veel patiënten. In een recent artikel naar voorspellers voor succesvol stoppen met een antipsychoticum van Schoretsanitis et al. blijkt dat acuut stoppen van depotmedicatie tot minder terugval in psychose leidt, die ook later optreedt in vergelijking met orale medicatie. Om die reden adviseren Schoretsanitis et al. om meer patiënten op depotmedicatie in te stellen, zodat bij stoppen de kans op terugval naar psychose afneemt. Dit onderzoek en advies lokten een commentaar van Horowitz et al. uit, die de oorzaak van verminderde terugval bij depotmedicatie vooral verklaren op basis van de snelheid van dopaminereceptordissociatie: bij depotmedicatie is immers sprake van trage dissociatie door langzamere spiegeldaling. Om die reden adviseren zij om de dosisverlaging over een langere tijd te spreiden, omdat dit meer kans geeft op succesvol stoppen dan acuut stoppen met een antipsychoticum.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bak, M.
Cohen, D.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 7 maart 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 1 - 2023 | nummer 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u

 • dat bij acuut stoppen met een antipsychoticum terugval in psychose samenhangt met de snelheid van dopaminereceptordissociatie
 • dat er geen specifieke voorspellers zijn met betrekking tot welke patiënten succesvol kunnen stoppen en met welke snelheid
 • dat langzaam verminderen van de dosering (en dus dopaminereceptorbezetting) de beste optie voor succesvol afbouwen is
 • kunt u bij het stoppen van antipsychotica de kennis over dosisvermindering implementeren, waardoor de kans op terugval wordt verkleind.