Geaccrediteerde nascholing
Menu

Verlaagt clozapinebehandeling het suïciderisico bij patiënten met schizofrenie?

Het suïciderisico bij patiënten met schizofrenie is hoog. Toch lijkt het in de kliniek en het onderzoek niet de aandacht te krijgen die het op grond van de cijfers verdient. De effecten van medicatie op suïcidegedachten en -handelingen is verrassenderwijs weinig systematisch onderzocht. Sinds het midden van de jaren negentig verschijnen er studies over een mogelijk uniek antisuïcidaal profiel van clozapine. In dit artikel wordt de evidentie voor dit effect van clozapine geresumeerd en wordt kort een aantal mogelijke verklaringen voor een dergelijk uniek effect genoemd. Tot slot wordt de implicatie van dit unieke effect van clozapine besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. J.J. (Johan) Arends,
Slooff, C.J.
Thema Bijzondere indicaties
Publicatie 1 september 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 3 - Nummer 3 - 2006