Van gen naar geneesmiddel

Werkingsmechanisme

De farmacogenetica onderzoekt in hoeverre verschillen in het genetisch profiel van mensen een verklaring vormen voor de interindividuele verschillen in effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. In dit artikel worden de achtergrond en algemene begrippen van farmacogenetica beschreven, aan de hand van praktische voorbeelden uit de psychiatrie. Tevens wordt er aandacht besteed aan de uitvoering van farmacogenetisch onderzoek in de klinische praktijk en worden beschikbare adviezen besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel