Geaccrediteerde nascholing
Menu

Vals-positieve blaastest na gebruik van inhalatiemedicatie

Door op 15-06-2015

Dosisaerosolen die gebruikt worden bij de behandeling van astma en COPD bevatten een oplossing waarin zich alcohol kan bevinden en bevatten daarnaast drijfgassen waarin zich chloorfluorkoolwaterstoffen kunnen bevinden. In dit artikel wordt een casus beschreven waarbij het gebruik van een dosisaerosol vlak voor een alcoholblaastest leidde tot een vals-positieve uitslag. Het verdient aanbeveling om ten minste tien minuten na het gebruik van een dosisaerosol te wachten voordat de alcoholblaastest afgenomen wordt. Wanneer poederinhalatoren of vernevelvloeistoffen gebruikt worden om de astma of COPD te behandelen is het niet nodig dit tijdsinterval aan te houden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. A.J. (Arne) Risselada,
Thema Casus
Publicatie 15 juni 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 2 - 2015 | nummer 2

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel weet u dat

  • dosisaerosolen een vals-positieve uitslag kunnen veroorzaken bij een alcoholblaastest
  • poederinhalatoren en vernevelvloeistoffen een alcoholblaastest niet verstoren
  • de verstorende invloed van de dosisaerosol op de blaastest na ongeveer 10 minuten verdwenen is