Trismus bij methylfenidaat en dexamfetamine

Bijzondere bijwerkingen

Methylfenidaat en dexamfetamine worden gebruikt bij de behandeling van ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) bij kinderen. Lareb heeft tien meldingen ontvangen van trismus bij methylfenidaat, en vier bij dexamfetamine. Een melding betrof een 15-jarige patiënte, alle andere meldingen betroffen volwassenen. Trismus is in de literatuur alleen beschreven bij recreationeel gebruik van amfetaminen (partydrug). Gezien de meldingen bij Lareb zou er een causaal verband kunnen bestaan tussen trismus en het gebruik van methylfenidaat of dexamfetamine.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel