Geaccrediteerde nascholing
Menu

Toepassing van rTMS voor depressie

Een overzicht van de effectiviteit en werkingsmechanismen van rTMS en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hersenstimulatie

  • 00Inleiding
  • 01rTMS in de praktijk
  • 02Nieuwe ontwikkelingen
  • 03Conclusie
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Depressie is een veelvoorkomende aandoening met ernstige gevolgen, die vaak behandeld wordt met farmacotherapie en/of psychotherapie. Voor therapieresistente depressies is momenteel alleen elektroconvulsieve therapie (ECT) als vorm van neuromodulatie in de richtlijn opgenomen. Er zijn echter ook minder invasieve neuromodulatiebehandelingen met een minder ingrijpend bijwerkingenprofiel. De meest toegepaste vorm van non-invasieve neuromodulatie is repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS). Deze vorm van hersenstimulatie werkt door de oppervlakkige neuronen in de dorsolaterale prefrontale cortex (dlPFC) te stimuleren met een sterk magnetisch veld, waardoor de activiteit in dit hersengebied beïnvloed wordt. rTMS is een effectieve en veilige behandeling voor depressieve stoornissen. Daarnaast wordt rTMS ook voor een aantal andere indicaties toegepast, en lijkt het een geschikte behandeloptie voor specifieke patiëntengroepen zoals adolescenten en zwangere vrouwen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar nieuwere vormen zoals diepe TMS (dTMS) en versnelde TMS (aTMS).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dalhuisen MSc, A.I.
Coenen MD, R.J.T.
Eijndhoven MD, Dr. P.F.P van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 2 september 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 3 - 2021 | nummer 3

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • weet u de werkingsmechanismen van rTMS te benoemen, voor zover deze bekend zijn
  • weet u hoe de effectiviteit van rTMS zich verhoudt tot die van andere biologische behandelingen voor depressie
  • kunt u een inschatting maken van wanneer een patiënt in aanmerking komt voor rTMS
  • hebt u een visie ontwikkeld over de plek van rTMS binnen het behandelprotocol voor depressie