Geaccrediteerde nascholing
Menu

Therapietrouw en depressie

Een ingewikkeld samenspel

De meeste ouderen met een depressie worden in de huisartspraktijk behandeld, veelal met antidepressiva. Therapietrouw is echter niet vanzelfsprekend bij depressieve ouderen, terwijl zij vaker kampen met multimorbiditeit en polyfarmacie dan niet-depressieve ouderen. Wij toonden aan dat depressieve ouderen die antidepressiva voorgeschreven kregen, vaker eerder stopten met het gebruik dan aanbevolen volgens de NHG-Standaard Depressie; ruim een kwart al in de eerste vier weken. Daarnaast staakten depressieve ouderen vaker het gebruik van cardiovasculaire geneesmiddelen vergeleken met niet depressieve ouderen. Belangrijke eerste stappen ter bevordering van therapietrouw kunnen in de spreekkamer worden gezet, zoals uitleg over de behandeling en shared decision making.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren