Therapeutic drug monitoring bij psychofarmaca:een update 1 punt

Hoofdartikel

Het uitvoeren van bloedspiegels (therapeutic drug monitoring; TDM) is een complex proces waarbij veel partijen zijn betrokken, zoals patiënt, verpleegkundige, aanvrager, priklaboratorium en farmaceutisch laboratorium. Voor een goede interpretatie van de uitslag dienen alle fasen van dit proces correct uitgevoerd te worden. Indien dit niet het geval is, kan de aanvrager onterecht of foutief een dosering van een geneesmiddel aanpassen. Naast een beschrijving van dit proces en de verantwoordelijkheden van iedere partij, worden in dit artikel ook de meest recente literatuur en indicaties voor TDM besproken en de wijze waarop de aanvrager de uitslag kan beoordelen in relatie tot de reden van aanvraag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel