Geaccrediteerde nascholing
Menu

Therapeutic drug monitoring bij psychofarmaca:een update

Door op 18-03-2014
 • 00Inleiding
 • 01Randvoorwaarde voor optimaal rendement van TDM
 • 02Bloedspiegelbepalingen bij antidepressiva
 • 03Bloedspiegelbepalingen bij antipsychotica
 • 04Bloedspiegelbepalingen bij lithium en antiepileptica
 • 05Bloedspiegelbepalingen bij overige psychofarmaca
 • 06Farmacogenetica in relatie tot bloedspiegel bepalen
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Het uitvoeren van bloedspiegels (therapeutic drug monitoring; TDM) is een complex proces waarbij veel partijen zijn betrokken, zoals patiënt, verpleegkundige, aanvrager, priklaboratorium en farmaceutisch laboratorium. Voor een goede interpretatie van de uitslag dienen alle fasen van dit proces correct uitgevoerd te worden. Indien dit niet het geval is, kan de aanvrager onterecht of foutief een dosering van een geneesmiddel aanpassen. Naast een beschrijving van dit proces en de verantwoordelijkheden van iedere partij, worden in dit artikel ook de meest recente literatuur en indicaties voor TDM besproken en de wijze waarop de aanvrager de uitslag kan beoordelen in relatie tot de reden van aanvraag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Soest, M.M. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 18 maart 2014
Editie Psyfar - Jaargang 9 - editie 1 - 2014 | Nummer 1

Leerdoelen

Na bestudering van dit artikel:

 • bent u op de hoogte van de basisvoorwaarden voor het uitvoeren van TDM en overige indicaties voor het bepalen van een bloedspiegel;
 • bent u op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van aanvrager, patiënt, prikdienst en farmaceutisch laboratorium om een optimaal rendement van TDM te bewerkstelligen;
 • kent u de rationaliteit voor het bepalen van bloedspiegels van tricyclische antidepressiva en de moderne antidepressiva;
 • kent u de rationaliteit voor het bepalen van bloedspiegels van oude antipsychotica, clozapine en de moderne antipsychotica;
 • kent u de klinische relevantie van het bepalen van metabolieten naast de moederstof en de mogelijkheden van interpreteren van uitslag aan de hand van de metabole ratio.