Geaccrediteerde nascholing
Menu

Tamoxifen bij mammacarcinoom en bij manie – effectiviteit, bijwerkingen en interacties

Tamoxifen heeft een onomstreden plaats bij de behandeling van het oestrogeengevoelige mammacarcinoom. Verder is tamoxifen een derdelijns optie bij de kortdurende behandeling van acute manie. De effectiviteit en de snelle werkingsintrede van tamoxifen maakt het middel potentieel interessant.
De antimanische of preventieve werkzaamheid bij langer durend gebruik is niet vastgesteld. Vanwege een verhoogd risico op endometriumcarcinoom is langer durend gebruik bij postmenopauzale vrouwen zelfs te ontraden. De veiligheid op langere termijn bij premenopauzale vrouwen is wel goed, maar menstruatiestoornissen komen vaak voor. Bij mannen zijn geen studies met langer durend gebruik verricht en daarom is de veiligheid onbekend. Genetisch polymorfisme op cyp2d6-niveau maakt dat de werking kan tegenvallen, door verminderde aanmaak van de actieve metaboliet endoxifen.
Geneesmiddelen als paroxetine of bupropion die cyp2d6 in sterke mate remmen, zijn absoluut gecontra-indiceerd bij gebruik van tamoxifen omdat hierdoor de werkzaamheid van tamoxifen afneemt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren