Study design: welke onderzoeksopzetten zijn er?

Methodologie

In deze achtste aflevering van de serie methodologie artikelen kijken we naar study design, oftewel de opzet van een geneesmiddelenonderzoek. In eerdere afleveringen van deze serie is het gerandomiseerde klinische onderzoek (randomized controlled trial; RCT) uitgebreid besproken, en zijn andere onderzoeksopzetten zoals het cohortonderzoek en het case-controlonderzoek genoemd. In deze aflevering gaan we in op de verschillen en overeenkomsten van deze onderzoeksopzetten die gebruikt worden in geneesmiddelenonderzoek, en bespreken de voor- en nadelen ervan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Download bij dit artikel