Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stoppen met chronisch gebruik van benzodiazepinen

Benzodiazepinen worden veelvuldig langdurig gebruikt door patiënten in zowel de eerste als tweede lijn, ondanks het feit dat de indicaties voor langdurig gebruikt beperkt zijn. Indicaties voor langdurig gebruik bestaan enkel voor de paniekstoornis, gegeneraliseerde angststoornis en het gegeneraliseerde subtype van de sociale fobie en dan nog alleen als een van de laatste behandelstappen. De beperkte plaats die benzodiazepinen innemen in de psychiatrie is gebaseerd op gebrek aan evidentie voor werkzaamheid op lange termijn en de nadelen die gepaard gaan met langdurig gebruik zoals geheugenproblemen, een verhoogd risico op (onge)vallen en verslaving. Net als bij andere verslavende stoffen, dient afhankelijkheid van benzodiazepinen vastgesteld te worden op basis van DSM-IV- of ICD-10-criteria en zijn onttrekkingssymptomen slechts een onderdeel van de verslaving. Een
tevoren met patiënt overeengekomen, gereguleerde dosisreductie biedt goede mogelijkheden om chronisch gebruik te staken. Aspecten van deze behandeling, evenals aanvullende behandelingen voor de tweede lijn, worden uitgebreid besproken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren