Geaccrediteerde nascholing
Menu

Stimulantia als substitutietherapie bij een speedverslaafde adolescent

Een casusbeschrijving

Het aantal jongeren dat hulp vraagt voor een afhankelijkheidsprobleem is sterk toegenomen. De behandeling van jongeren die misbruik maken van middelen heeft sinds enkele jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De farmacotherapeutische opties zijn slechts beperkt onderzocht en niet geregistreerd. Verschillende soorten preparaten zijn echter beschikbaar die, op zijn minst theoretisch, een gunstig effect kunnen hebben gedurende de behandeling. Deze casus betreft de succesvolle behandeling met methylfenidaat OROS van een patiënte die afhankelijk is van amfetamine.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Aben, I.J.J.
Dr. G.J.H. (Glenn) Dumont,
Thema Kinderen en jeugdigen
Publicatie 12 september 2013
Editie Psyfar - Jaargang 8 - editie 3 - 2013 | Nummer 3