Geaccrediteerde nascholing
Menu

Sterke stijging van de clozapinespiegel door ciprofloxacine

Door op 10-09-2009
Clozapine heeft als antipsychoticum een specifieke plaats in de behandeling van therapieresistente schizofrenie. Vanwege de bijwerkingen van clozapine, waaronder agranulocytose, worden regelmatig clozapinespiegels bepaald. De afbraak van clozapine in de lever wordt vooral bepaald door het enzym cyp1A2, dat clozapine omzet in N-desmethylclozapine, een actieve metaboliet. Sommige factoren, zoals roken en gelijktijdig gebruik van carbamazepine en fenytoine, kunnen de activiteit van het cyp1A2 induceren, terwijl andere factoren, zoals ontstekingsreacties en het gebruik van fluvoxamine en ciprofloxacine, de activiteit van het cyp1A2 kunnen remmen. In dit artikel worden enkele casussen beschreven waarin ciprofloxacine een stijging van de clozapinespiegel heeft veroorzaakt. De stijging van de clozapinespiegels in de beschreven casussen is echter zo groot dat ook de onderliggende ontstekingsreactie en verminderd roken waarschijnlijk hebben bijgedragen aan de gestegen spiegels. De interactie tussen clozapine en ciprofloxacine kan voorkomen worden door te kiezen voor levofloxacine of ofloxacine, die geen invloed hebben op het cyp1A2. Gezien de invloed van ontstekingsreacties en verandering in rookgedrag moeten bij patiënten met infecties regelmatig clozapinespiegels bepaald worden om een clozapine-intoxicatie te voorkomen.
 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. A.J. (Arne) Risselada,
Thema Casus
Publicatie 10 september 2009
Editie Psyfar - Jaargang 4 - editie 3 - Nummer 3 - 2009