Somatische complicaties bij antipsychoticagebruik: controle en behandeling

Hoofdartikel

In dit artikel kijken we naar complicaties van antipsychoticagebruik. Achtereenvolgens worden cardiovasculaire, metabole, neurologische, hematologische, gastro-intestinale, urogenitale en seksuele complicaties, evenals hyposalivatie, maligne antipsychotica syndroom en hypnosedatie besproken. Geadviseerd wordt volgens schema patiënten somatisch te controleren op mogelijke afwijkingen om verdergaande ontregeling te voorkomen. Tevens worden adviezen gegeven voor somatische behandeling van complicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel