Geaccrediteerde nascholing
Menu

Selectieve serotonineheropnameremmers en bloedingen

Door op 01-06-2006

Er zijn verschillende gevallen beschreven van het optreden van abnormale bloedingen bij het gebruik van SSRI’s. Ook in observationele studies is een verband aangetoond tussen het gebruik van SSRI’s en het optreden van maagbloedingen en ernstige vaginale bloedingen. Mensen die naast antidepressiva ook NSAID’s gebruikten, hadden een nog hoger risico op deze bijwerking. De verklaring voor de bijwerking ligt in het feit dat bloedplaatjes fungeren als een transportvehikel voor serotonine en dat serotonine een rol speelt in de plaatjesaggregatie. SSRI’s blokkeren de opname van serotonine in bloedplaatjes, waardoor de stolling vertraagd wordt en de bloedingstijd verlengd. Er is een verband tussen de mate van binding aan de serotoninetransporter en het vóórkomen van bloedingen. Zoals altijd dient het risico op de bijwerking afgewogen te worden tegen de gunstige effecten van een antidepressivum. In gevallen van bestaande risicofactoren voor bloedingen dient een behandelaar te overwegen om een antidepressivum met een minder serotonerg effect te kiezen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs E.R. (Rob) Heerdink
Meijer, W.E.E.
Thema Bijzondere bijwerkingen
Publicatie 1 juni 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 2 - Nummer 2 - 2006