Schoksensaties door serotonineheropnameremmers

Bijwerkingen en interacties

Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb ontving 68 meldingen van elektrische schoksensaties bij het gebruik van serotonineheropnameremmers (SRI’s). Ook in de literatuur worden casus beschreven van elektrische schoksensaties bij deze middelen. Het mechanisme dat dit veroorzaakt is nog niet opgehelderd. Deze elektrische schoksensaties kunnen optreden zowel tijdens de behandeling als na staken. Indien het na staken optreedt, kan behandeling met de serotonineheropnameremmer herstart worden en langzamer worden afgebouwd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel