Geaccrediteerde nascholing
Menu

Rijden met psychofarmaca

Ken de regels, informeer uw patiënt

Door op 11-06-2021

Psychofarmaca kunnen een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid. Rijgevaarlijke geneesmiddelen veroorzaken (dodelijke) verkeersongevallen. De invloed op de rijvaardigheid is beschreven in een wettelijk advies per geneesmiddel. Dit is gebaseerd op vier categorieën. Categorie 0-middelen hebben geen invloed op de rijvaardigheid. Categorie I-middelen hebben weinig negatieve invloed op de rijvaardigheid. Categorie II-middelen hebben een lichte tot matige invloed op de rijvaardigheid. Je mag er vaak de eerste dagen na starten niet mee rijden. Categorie III-middelen hebben een ernstige invloed op de rijvaardigheid. Je mag hier niet mee rijden. Er zijn enkele uitzonderingen, waarbij men na een bepaalde gebruiksduur wel mag rijden. Aangezien de invloed op de rijvaardigheid verschilt tussen de middelen onderling, biedt dit de mogelijkheid voor de keuze van een rijveiliger alternatief voor de patiënt wanneer noodzakelijk. Het is van belang dat de voorschrijver en apotheek de voorlichting over rijden met geneesmiddelen onderling goed afstemmen, hiervoor zijn diverse voorlichtings- en afstemmingsmaterialen beschikbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dik, E.
Publicatie 11 juni 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 2 - 2021 | nummer 2