Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik

Multidisciplinaire aanpak

  • 00Inleiding
  • 01Farmacokinetiek lithium en interacties
  • 02Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik
  • 03Lithiumintoxicatie
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In september 2013 heeft de Nederlandse federatie voor Nefrologie de richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik uitgebracht. De richtlijn heeft tot doel eenduidig beleid voor de diagnostiek en behandeling van renale complicaties bij chronisch lithiumgebruik te bevorderen door handvatten te bieden ter ondersteuning. De richtlijn is geschreven voor en door nefrologen. De richtlijn is opgedeeld in stukken over de farmacokinetiek, geneesmiddelinteracties, renale bijwerkingen (renale diabetes insipidus, chronische nierinsufficiëntie, overige renale bijwerkingen), hyperparathyreoïdie en hypercalciëmie en de acute lithiumintoxicatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs I. (Ingeborg) Wilting
Kromkamp, M.
Rookmaaker, M.B.
Thema Bijwerkingen en interacties
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 maart 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 1 - 2015 | nummer 1

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • bent u in staat om renale complicaties en hyperparathyreoïdie geassocieerd met lithiumgebruik beter te herkennen;
  • hebt u kennis van de renale complicaties van lithium en bent u in de praktijk (beter) in staat tijdig contact te zoeken met een nefroloog en behandelend psychiater om te bekijken of en zo ja hoe continueren van lithium mogelijk is;
  • bent u met de kennis van de farmacokinetiek van lithium en het effect van andere geneesmiddelen en ziekten op de farmacokinetiek van lithium in staat een veilige behandeling met lithium te borgen;
  • hebt u kennis van de richtlijn Renale bijwerkingen chronisch lithiumgebruik, opgesteld voor en door nefrologen.