Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren

En het belang van ‘pillen met een goed praatje’

Door op 13-06-2016
 • 00Inleiding
 • 01Casus
 • 02Commentaar
 • 03Samenvatting richtlijn ODD en CD (algemeen)
 • 04Diagnostiek
 • 05Behandeling
 • 06Samenvatting van de farmacologische behandeling
 • 07Van richtlijn naar praktijk
 • 08Casus (vervolg)
 • 09Terug naar het niet lichtzinnig overwegen om medicatie te geven bij kinderen met ODD en CD
 • 10Tot slot
 • 11Reacties (0)

Samenvatting

Gedragsstoornissen komen veelvuldig voor op de kinder- en jeugdleeftijd. Ze veroorzaken veel stress, ontwrichting, onveiligheid en disfunctioneren bij kinderen, jeugdigen en in gezinnen. Gedragsstoornissen hebben een slechte prognose met een groot risico op sociaalmaatschappelijk disfunctioneren en op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd. Tijdige diagnostiek en effectieve behandeling, inclusief adequate farmacotherapie, zijn dan ook van groot belang. In 2013 verscheen de richtlijn ODD en CD. Hier volgt een samenvatting van deze richtlijn. Vervolgens wordt, explicieter dan in de richtlijn, stilgestaan bij het belang van ‘pillen met een goed praatje’, juist bij gedragsstoornissen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Elzen, van den R.
Thema Kinderen en jeugdigen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 juni 2016
Editie Psyfar - Jaargang 11 - editie 2 - 2016 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u dat

 • gedragsstoornissen een frequente aanmeldreden zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • gedragsstoornissen vaak gepaard gaan met andere kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen
 • medicamenteuze interventies bij gedragsstoornissen vooral gericht zijn op de comorbiditeit, maar ook in afwezigheid ervan overwogen kunnen worden
 • het goed is om alert te zijn op mogelijke ongewenste, probleemgedrag versterkende, effecten van het voorschrijven van medicatie