Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en gedragsstoornis (CD) bij kinderen en jongeren 1 punt

En het belang van ‘pillen met een goed praatje’

Kinderen en jeugdigen

Gedragsstoornissen komen veelvuldig voor op de kinder- en jeugdleeftijd. Ze veroorzaken veel stress, ontwrichting, onveiligheid en disfunctioneren bij kinderen, jeugdigen en in gezinnen. Gedragsstoornissen hebben een slechte prognose met een groot risico op sociaalmaatschappelijk disfunctioneren en op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen op volwassen leeftijd. Tijdige diagnostiek en effectieve behandeling, inclusief adequate farmacotherapie, zijn dan ook van groot belang. In 2013 verscheen de richtlijn ODD en CD. Hier volgt een samenvatting van deze richtlijn. Vervolgens wordt, explicieter dan in de richtlijn, stilgestaan bij het belang van ‘pillen met een goed praatje’, juist bij gedragsstoornissen.

Log in om het volledige artikel te lezen of een reactie te plaatsen

Abonneren

Download bij dit artikel

Word lid van Psyfar

Bekijk de abonnementsvormen:

Abonneren op Psyfar

Vraag nu een gratis proefexemplaar aan

Direct aanvragen