Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van dementie

Door op 08-09-2015
 • 00Inleiding
 • 01
  Diagnostiek
 • 02Psychosociale interventies
 • 03Medicamenteuze interventies
 • 04Reacties (0)

Samenvatting

Ondanks dat zich op het gebied van dementie de laatste jaren geen therapeutische doorbraken hebben voorgedaan, is er wel sprake van belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie. De belangrijkste veranderingen in de richtlijn dementie betreffen aanbevelingen op het gebied van psychosociale interventies voor patiënten en mantelzorgers, die in voorgaande versies volledig ontbraken. Deze interventies zijn voornamelijk gericht op het langer thuis laten wonen van patiënten, beperken van gedragsproblemen en ondersteunen van mantelzorgers. Daarnaast zijn er aanbevelingen op het gebied van geheugentraining opgenomen in de richtlijn. Veranderingen op het gebied van diagnostiek hebben voornamelijk betrekking op de uniformiteit van onderzoeksmethoden, zoals het gebruik van gevalideerde schalen bij de beoordeling van beeldvorming van de hersenen. Tot slot zijn er aanbevelingen over de toedieningsvorm van medicijnen, waarbij de voorkeur nu uitgaat naar preparaten met een vertraagde afgifte van acetylcholinesteraseremmers, en de aanbeveling dat het combineren van verschillende vormen van medicatie (memantine en acetylcholinesteraseremmers) wordt ontraden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Exel, E. van
Thema Ouderen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 8 september 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 3 - 2015 | nummer 3

Leerdoelen

Na lezing van dit artikel

 • kent u de belangrijkste nieuwe aanbevelingen met betrekking tot de richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie
 • hebt u up-to-date kennis van de diagnostiek bij vermoeden van dementie
 • bent u op de hoogte van de medicamenteuze behandeling voor behoud van cognitie en bij comorbide gedragsproblemen
 • hebt u kennis van psychosociale interventies bij dementie