sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Richtlijn Diagnostiek en behandeling van dementie 1 punt

Ouderen

Ondanks dat zich op het gebied van dementie de laatste jaren geen therapeutische doorbraken hebben voorgedaan, is er wel sprake van belangrijke wijzigingen in de herziene richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie. De belangrijkste veranderingen in de richtlijn dementie betreffen aanbevelingen op het gebied van psychosociale interventies voor patiënten en mantelzorgers, die in voorgaande versies volledig ontbraken. Deze interventies zijn voornamelijk gericht op het langer thuis laten wonen van patiënten, beperken van gedragsproblemen en ondersteunen van mantelzorgers. Daarnaast zijn er aanbevelingen op het gebied van geheugentraining opgenomen in de richtlijn. Veranderingen op het gebied van diagnostiek hebben voornamelijk betrekking op de uniformiteit van onderzoeksmethoden, zoals het gebruik van gevalideerde schalen bij de beoordeling van beeldvorming van de hersenen. Tot slot zijn er aanbevelingen over de toedieningsvorm van medicijnen, waarbij de voorkeur nu uitgaat naar preparaten met een vertraagde afgifte van acetylcholinesteraseremmers, en de aanbeveling dat het combineren van verschillende vormen van medicatie (memantine en acetylcholinesteraseremmers) wordt ontraden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen