Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn delier in de palliatieve fase

Door op 19-12-2023
 • 00Inleiding
 • 01Doel
 • 02 
 • 03Diagnostiek
 • 04 
 • 05Preventie
 • 06Reacties (0)

Samenvatting

De KNMG en het Integraal Kankercentrum Nederland IKNL werken nauw samen om het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland te implementeren. Recentelijk is de revisie van de richtlijn Delier in de palliatieve fase geautoriseerd. Dit was noodzakelijk vanwege de hoge prevalentie van delier in de palliatieve fase, de ernst van het beloop, de negatieve impact op sterven en op kwaliteit van leven voor zowel patiënten als naasten, de hoge mate van complexiteit van zorg en de inmiddels verjaarde richtlijn uit 2010. In de nieuwe richtlijn wordt aandacht besteed aan diagnostiek, preventie, behandeling van veelvoorkomende oorzaken, medicamenteuze interventies, doseringen en toedieningsvormen van medicamenteuze behandeling en organisatie van zorg. Literatuur is uitgewerkt volgens de GRADE-methodiek (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) voor evidencebased onderbouwing van de richtlijn. Daar waar onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing te vinden was worden consensus-based adviezen gegeven. Deze richtlijn biedt geüpdatete handvaten voor de diagnose en behandeling van delier in de palliatieve en stervensfase.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koolhoven, I.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 december 2023
Editie Psyfar - Jaargang 18 - editie 4 - 2023 | nummer 4

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • bent u bekend met het concept delier in de palliatieve en stervensfase en kunt u hier onderscheid tussen maken
 • bent u op de hoogte van de meest recente literatuur over de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelopties voor een delier in de palliatieve fase
 • weet u dat er een richtlijn Delier in de palliatieve fase bestaat en weet u die te vinden
 • kent u de dilemma’s die spelen rondom de zorg en behandeling van delier in de palliatieve fase
 • bent u in staat de complexe zorg die een delier in de palliatieve fase nodig heeft vorm te geven.