Geaccrediteerde nascholing
Menu

Richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

 • 00Inleiding
 • 01Aanleiding voor het opstellen van deze richtlijn
 • 02Methodologische beperkingen
 • 03Kans op zwangerschapscomplicaties
 • 04Mate van teratogeniteit
 • 05Kortetermijneffecten bij de pasgeborene
 • 06Langetermijneffecten op het gedrag van het kind
 • 07Neonatale effecten bij borstvoeding
 • 08De kans op psychische terugval bij het stoppen van de medicatie
 • 09De effecten bij moeder en kind bij overdosering van de medicatie (auto-intoxicatie)
 • 10Verdere aanbevelingen voor de praktijk en de organisatie van de zorg
 • 11Conclusie
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Benzodiazepines zijn de oudste en meest voorgeschreven psychofarmaca. Zowel bij de gebruikers als bij de voorschrijvers van benzodiazepines bestaat een grote behoefte aan adequate en eenduidige informatie over het gebruik van deze middelen en de effecten ervan op moeder en kind. De Multidisciplinaire richtlijn Benzodiazepinegebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie geeft op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur adviezen over de manier waarop deze middelen op een zo veilig mogelijke wijze kunnen worden gebruikt en informeert voorschrijvers en gebruikers over de voor- en nadelen en risico’s.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

 • hebt u kennis van de huidige inzichten over het gebruik van benzodiazepines tijdens de zwangerschap en lactatie, zoals geformuleerd in de betreffende multidisciplinaire richtlijn
 • kent u de aandachtspunten en de risico’s met betrekking tot het gebruik van benzodiazepines tijdens de zwangerschap en lactatie
 • kunt u als behandelaar patiënten informeren over het gebruik en de risico’s van benzodiazepines in de zwangerschap en tijdens de lactatie