Geaccrediteerde nascholing
Menu

Respiratoire dyskinesie: een lastige dagnose van een potentieel gevaarlijk symptoom

Respiratoire dyskinesie is een dyskinesie van de ademhalingsmusculatuur. Respiratoire dyskinesie is een variant van de tardieve dyskinesie en wordt gekenmerkt door een irregulaire en versnelde ademhaling, waarbij de patiënten vaak klachten vermelden van dyspneu. Respiratoire dyskinesie kan worden gecompliceerd door aspiratiepneumonie, dysfonie en dysfagie. Bij bloedonderzoek kan een respiratoire alkalose worden gevonden. Respiratoire dyskinesie is een diagnose per exclusionem en moet overwogen worden bij langdurig gebruik van antipsychotica (tot een jaar na het staken), anti-emetica of levodopa. Aanwezigheid van orofaciale tardieve dyskinesie, stridor, dysfagie of dysfonie ondersteunt de diagnose. Spirografie in combinatie met fibroscopie kan behulpzaam zijn bij het onderzoek naar onregelmatigheden in ritme en diepte van de ademhaling, wat symptomen zijn van respiratoire dyskinesie. Omdat er sprake is van een zelfde pathofysiologie zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van respiratoire dyskinesie hetzelfde als voor tardieve dyskinesie. Dit geldt ook voor de behandeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Douma, R.
dr. J.J. (Johan) Arends,
Dr. J.P.A.M. (Jan) Bogers,
Thema Casus
Publicatie 15 september 2008
Editie Psyfar - Jaargang 3 - editie 3 - Nummer 3 - 2008