Quetiapine: geen antipsychoticum?

Hoofdartikel

Quetiapine wordt gebruikt als slaapmiddel, bij depressies en bij psychosen en manieën. Daarvoor worden verschillende doseringen toegepast. In dit artikel worden de farmacodynamische eigenschappen besproken die ten grondslag liggen aan deze verschillende toepassingen. Dit kan de clinicus helpen te begrijpen welke effecten en welke bijwerkingen hij bij verschillende doses quetiapine kan verwachten. Geconcludeerd kan worden dat quetiapine de naam antipsychoticum eigenlijk nauwelijks verdient. Of quetiapine voor de besproken toepassingen de voorkeur verdient boven andere middelen valt niet te zeggen, omdat vergelijkend onderzoek ontbreekt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel