Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmacakeuzen in de acute psychiatrie

Door op 01-12-2006

Dit artikel geeft een kort overzicht van de mogelijke psychofarmacakeuzen in de acute psychiatrie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ziektebeelden die uitstel van psychofarmacologische behandeling wel en niet kunnen verdragen. Van deze laatste toestandsbeelden wordt een overzicht gegeven. Vervolgens wordt gesteld dat de mate van evidentie van psychofarmacatherapie in de acute psychiatrie nog gering is. Desondanks wordt men veelal gedwongen tot handelend optreden bij geagiteerde en opgewonden patiënten, veelal door middel van al dan niet gedwongen (en parenterale) toediening van psychofarmaca. Gepleit wordt dan ook voor het opdoen van ervaring met een beperkt aantal middelen. Ten slotte wordt een voorbeeld gegeven van een microformularium, slechts bestaand uit benzodiazepinen en antipsychotica (waar het de psychofarmaca betreft), zoals dat voor de in het artikel besproken diagnosegroepen zou kunnen worden gehanteerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vries, H. de
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 1 december 2006
Editie Psyfar - Jaargang 1 - editie 4 - Nummer 4 - 2006