Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmaca voor het jonge kind

Behandelen binnen de context

 • 00Inleiding
 • 01De ‘Infant and Early Childhood Mental Health’ (IECMH)-werkwijze en -visie
 • 02Diagnostiek en classificatie met behulp van classificatiesysteem DC:0-5
 • 03Keuze van de ingang(en) voor behandeling
 • 04Farmacotherapie in de praktijk: algemene zaken
 • 05Farmacotherapie in de praktijk: indicaties en werkwijze
 • 06Angst en stemmingsproblemen
 • 07Reflectie tijdens de behandeling
 • 08Samenvatting en conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Baby’s en jonge kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Als deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, kunnen verschillende hulpverleners betrokken raken en verschillende vragen ontstaan. In het veld van geestelijke gezondheidszorg voor jonge kinderen, waar op dit moment meer vragen zijn dan antwoorden over het gebruik van psychofarmaca, moet de voorschrijver zich bewust zijn van deze vragen en samen met ouders en belangrijke anderen rond het kind, keuzes maken. Zorgvuldige diagnostiek van het kind in diens context en afstemmen met het gezin en met collega’s is daarbij essentieel. Medicatie bij kinderen onder 6 jaar is geen eerstekeusbehandeling, niet geïndiceerd als monotherapie, en meestal off-label. De meest gebruikte psychofarmaca bij jonge kinderen zijn stimulantia en antipsychotica. In dit artikel beschrijven we hoe behandelaars ontwikkelingssensitief, relationeel binnen een brede context, op maat en transdisciplinair kunnen behandelen met de basisprincipes van evidence-based practice, binnen een reflectieve praktijkvoering. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Bergh, V.W, van den
Scheper, F.Y.
Lier, M.H.M. van
Visser, J.C.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2024
Editie Psyfar - Jaargang 19 - editie 1 - 2024 | nummer 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

 • kent u de specifieke uitgangspunten bij diagnostiek en indicatiestelling wanneer medicamenteuze behandeling van 0- tot 6-jarigen wordt overwogen
 • weet u meer over transdiagnostisch werken (aandacht voor diagnose-overstijgende factoren waaronder individueel ontwikkelingsprofiel, contextueel-relationele factoren) en transdisciplinair werken, ook als het om farmacotherapie gaat
 • hebt u kennisgenomen van wat er bekend is over het gebruik van specifieke psychofarmaca bij kinderen tussen 0 en 6 jaar
 • hebt u kennisgenomen van een aantal onbeantwoorde vragen die overwegingen op het gebied van medicamenteuze behandeling van jonge kinderen beïnvloeden