Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmaca en nierinsufficiëntie: een tweeledige relatie

  • 00Inleiding
  • 01Achtergronden
  • 02Praktische handvatten voor in de praktijk
  • 03Psychofarmaca bij nierfunctiestoornissen: voorkeursmiddelen
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Voor patiënten met ernstige nierfunctiestoornissen zijn psychiatrische klachten niet ongebruikelijk. Omgekeerd is zowel schizofrenie als bipolaire stoornis geassocieerd met een verhoogd risico op chronische nierinsufficiëntie. Het is daarom belangrijk om als psychiater aandacht te hebben voor gebruik van psychofarmaca en veranderde farmacokinetiek bij patiënten met nierinsufficiëntie. Van de in Nederland beschikbare psychofarmaca speelt nierfunctie met name bij lithium een essentiële rol, zowel vanwege nefrotoxiciteit als de renale excretieroute. Aangezien alle componenten van de farmacokinetiek (ADME: absorptie, distributie, metabolisme en excretie) kunnen veranderen bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie, is ook voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van psychofarmaca die niet primair renaal uitgescheiden worden. Het is in algemene zin aan te raden om psychofarmaca bij patiënten met nierinsufficiëntie langzaam op te titreren en om intensief op bijwerkingen te monitoren. Overleg met een (behandelend) nefroloog of apotheker is altijd verstandig.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wit, L.E. de
Sallevelt, MSc, B.T.G.M.
Wilting, I.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 3 december 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 4 - 2021 | nummer 4

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • kent u de belangrijkste farmacokinetische basisprincipes die relevant zijn voor de behandeling van psychiatrische patiënten met nierfunctiestoornissen
  • weet u de geschikte bronnen te vinden die u kunnen helpen bij het farmacotherapeutisch beleid
  • kent u de belangrijkste valkuilen bij het interpreteren van de geschatte nierfunctie (eGFR) als meetwaarde
  • § begrijpt u welke veranderingen in farmacokinetiek een reden zijn om de dosering wel of niet aan te passen