sluiten Om www.psyfar.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid

Psychofarmaca en mictiestoornissen

Overig

Mictiestoornissen (onder andere urine-incontinentie en urineretentie) komen frequent voor bij het gebruik van psychofarmaca. Er is waarschijnlijk sprake van aanzienlijke onderrapportage. De opslag van de urine en de mictie verloopt via een complex mechanisme, met diverse aangrijpingspunten waarop psychofarmaca invloed kunnen hebben. Bij voorkeur worden mictiestoornissen als bijwerking van geneesmiddelen voorkómen, door bij het voorschrijven na te denken over mictiestoornissen en de bijbehorende risicofactoren. Bij de medicamenteuze behandeling van incontinentie wordt soms gebruikgemaakt van psychofarmaca. Bij de behandeling van urge-incontinentie met anticholinergica kunnen psychiatrische bijwerkingen optreden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel

Inloggen