Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmaca en mictiestoornissen

Door op 08-09-2015

Mictiestoornissen (onder andere urine-incontinentie en urineretentie) komen frequent voor bij het gebruik van psychofarmaca. Er is waarschijnlijk sprake van aanzienlijke onderrapportage. De opslag van de urine en de mictie verloopt via een complex mechanisme, met diverse aangrijpingspunten waarop psychofarmaca invloed kunnen hebben. Bij voorkeur worden mictiestoornissen als bijwerking van geneesmiddelen voorkómen, door bij het voorschrijven na te denken over mictiestoornissen en de bijbehorende risicofactoren. Bij de medicamenteuze behandeling van incontinentie wordt soms gebruikgemaakt van psychofarmaca. Bij de behandeling van urge-incontinentie met anticholinergica kunnen psychiatrische bijwerkingen optreden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Berge, N.A. ten
Thema Overig
Publicatie 8 september 2015
Editie Psyfar - Jaargang 10 - editie 3 - 2015 | nummer 3

Leerdoelen

Na lezen van dit artikel

  • hebt u een indruk van de complexiteit van mictie en continentie en weet u dat er vele manieren zijn waarop psychofarmaca dit kunnen beïnvloeden
  • kunt u enigszins voorspellen bij welke psychofarmaca mictiestoornissen te verwachten zijn
  • bent u zich bewust van de hoge prevalentie van mictiestoornissen en zult u er vaker naar vragen bij het voorschrijven van medicijnen