Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmaca bij ouderen

  • 00Farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen
  • 01Farmacokinetiek
  • 02Farmacodynamiek
  • 03Praktische toepassing van psychofarmaca bij ouderen
  • 04Conclusie
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

In dit artikel bespreken wij de farmacologische basisprincipes bij ouderen en vervolgens de consequenties voor de toepassing van psychofarmaca. Bij praktisch elke psychische stoornis is de indicatie voor psychofarmaca niet afwijkend ten opzichte van die bij jongere volwassenen. Bij depressies wordt met een SSRI begonnen, waarbij alleen bij een leeftijd boven de 75 jaar, bij somatisch kwetsbare ouderen en bij dementie met een lagere dosis gestart wordt. Bij patiënten die schizofrenie op late leeftijd (na het 40e levensjaar) ontwikkelen, lijkt een lagere dosering antipsychotica nodig te zijn dan bij even oude patiënten die al sinds jonge leeftijd schizofrenie hebben. Mogelijk zijn bij ouderen lagere onderhoudsspiegels met lithium mogelijk dan bij jongere volwassenen, maar goed onderzoek hiernaar ontbreekt. Benzodiazepines moeten bij ouderen terughoudend worden voorgeschreven, vanwege de grote gevoeligheid voor bijwerkingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drenth-van Maanen, A.C.
Kok, R.M., Dr.
Thema Ouderen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 maart 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 1 - 2021 | nummer 1

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

  • bent u op de hoogte van de farmacokinetische en farmacodynamische veranderingen bij het ouder worden
  • kunt u dit toepassen in het voorschrijven van psychofarmaca bij ouderen
  • weet u bij welke groepen psychofarmaca het adagium ‘start low, go slow’ kan leiden tot onderbehandeling