Psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking

Kinderen en jeugdigen

In dit artikel wordt beschreven hoe indicatiestelling voor farmacotherapie bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking kan plaatsvinden. Vervolgens wordt per groep farmaca het klinisch onderzoek behandeld en worden suggesties gedaan voor het gebruik van die farmaca. Voor een aantal veelvoorkomende syndromen wordt op basis van klinische ervaring behandeling voorgesteld. De voorgestelde behandelingen zijn grotendeels gebaseerd op klinische ervaring, omdat goed onderzoek schaars is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Downloads bij dit artikel