Geaccrediteerde nascholing
Menu

Psychofarmaca bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

  • 00Inleiding
  • 01Handreiking
  • 02Beschouwing
  • 03Conclusie en aanbevelingen
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Het psychofarmacagebruik onder mensen met een verstandelijke beperking (VB) is hoog, vaak langdurig en zonder geldige indicatie. Het gebruik begint doorgaans al op jeugdige leeftijd. In 2020 verscheen ‘Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische stoornissen’, een handreiking voor voorschrijvers in de gezondheidszorgpraktijk voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen. Deze biedt aanknopingspunten om ook het psychofarmacagebruik op volwassen leeftijd passender te maken. Uit de in de handreiking onderscheiden groepen psychofarmaca − antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica/hypnotica, stemmingsstabilisatoren en stimulantia/adrenerge stoffen − zal per groep een aantal middelen worden besproken aan de hand van indicatie, leeftijd, effectiviteit, behandeling en waarschuwingen/voorzorgen. De middelen zijn gekozen op grond van praktijkervaring en beschikbare evidentie. In dit artikel wordt een toelichting met kanttekeningen bij de handreiking gegeven, een beschouwing en adviezen over voorschrijfbeleid en keuze voor een passend psychofarmacon in de heterogene populatie jeugdigen met een VB, en enige aanbevelingen voor praktijkverbetering.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs de Kuijper, G.M.
Scheers, T.F.H.
Risselada, A.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 4 juni 2021
Editie Psyfar - Jaargang 16 - editie 2 - 2021 | nummer 2

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

  • weet u welke psychofarmaca onderbouwde keuzes zijn bij het behandelen van psychische en gedragsaandoeningen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
  • weet u waar u op moet letten bij het voorschrijven van psychofarmaca aan kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en wanneer u onderbouwd kunt afwijken van de in de handreiking geselecteerde middelen
  • bent u in staat een behandeling met psychofarmaca bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking adequaat te monitoren en de behandeling te wijzigen wanneer bijwerkingen dit nodig maken, of te stoppen wanneer er geen onderbouwde reden is voor doorgaand gebruik
  • kent u een aantal (genetische) syndromen met specifieke psychopathologie, waarbij een specifieke behandeling met psychofarmaca nodig kan zijn
  • weet u wanneer en hoe multidisciplinair samengewerkt moet worden bij de behandeling van psychische en gedragsproblemen bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking